Skip to content

Du vil øke
inntektene dine.
Vi vet hvordan.

Vi har ETT mål: Gjøre din bedrift mer lønnsom. Der andre byråer babler om "muligheter" og "fremtidsutsikter", tar vi tak i det som gjelder her og nå. For vi vet du ikke har tid til å vente i dagens marked og økonomiske situasjon i samfunnet.

Du kan lese mer om tjenesteområdene vi leverer under her,
eller du kan ta kontakt nå og komme igang idag.

Søkemotor-optimalisering (SEO)

SEO er en viktig del av arbeidet for å optimalisere alt fra den tekniske platformen til innholdet på nettsidene.
Forward

Webanalyse

Webanalyse er selve kjernen innen vekstmarkedsføring. Den er en del av samtlige ledd på forskjellige måter. Innsikt er viktig før, under og etter.
Forward

Konverterings-optimalisering (CRO)

Systematisk og vitenskapelig fremgangsmåte er essensielt når vi driver optimalisering. Vi bruker denne metodikken for alle tiltak.
Forward

Sosiale Medier

Vi kartlegger målgruppens atferd og preferanser på ulike plattformer for å lage målrettede og engasjerende innholdskampanjer.
Forward

Digital Strategi

Det er viktig å ha en rød tråd gjennom alle tiltak, og som er målbart for å måle progresjon.
Forward

Annonsering

Annonsering er viktig, uansett plattform. Betalte kanaler i synergi med organiske kanaler, er med på å øke hverandres effekt.
Forward

vekstmodellen er delt inn i forskjellige faser.

00.

Forprosjekt

Vi må bli kjent med både bedrift, mål, trafikk, kampanjer osv. Her gjøres det full analyse for å sikre at grunnlaget for videre arbeid er godt forankret i god innsikt og fundament.
Forward

01.

Strategi & Taktikk

På bakgrunn av bakgrunn av analyse, så etableres det strategier og taktikker.
Forward

02.

Implementering og Testing

Når strategier og taktikker er på plass, implementeres dette for så å testes med vitenskapelig metode.
Forward

03.

Analyse og vurdering

Når tester er gjennomført, gjøres det analyse på nytt for å vurdere tiltak og taktikker
Forward

Alle kunder har unike utgangspunkt. Vi tilpasser for alle 

fullverdig prosjekt

Noen kunder har behov for å gjøre en full analyse av systemer, teknisk plattform, salgssytem, returordning osv.  Eller eventuelt andre faktorer som påvirker. Dette kan inngå i fullverdig forprosjekt. 

Lettprosjekt

For mange kunder er fullverdig forprosjekt for stort og trenger å begrenses til markedsføring. Der kjører vi ABC analyse, hvor vi analyser Acquisition - Behavior og Conversion delen av trafikk og markedsføring.

Ta kontakt!