Skip to content

Er du på Rett
kurs?

Digtial strategi handler om å sette den retningen den digitale virksomheten trenger for å oppnå økt vekst.

Ønsker du en god strategi for å oppnå bedre resultater? Ta kontakt!

Hva er digital strategi?

Digital strategi er en plan som benytter digitale ressurser for å nå forretningsmål. Den definerer mål, retningslinjer og taktikker for å integrere teknologi på tvers av alle virksomhetsområder – fra markedsføring til kundeopplevelse og drift.

Strategien er datadrevet, fokuserer på kundeatferd, teknologitrender og innovasjon, og anvender denne innsikten for å veilede beslutninger og fordele ressurser effektivt. En effektiv digital strategi sørger for at teknologi bidrar til vekst og konkurransefortrinn.

 

HVORFOR digital strategi?

Hvorfor digital strategi er viktig, kan forklares med behovet for å navigere i det digitale landskapet med en klar retning og hensikt. I en verden hvor teknologien utvikler seg raskt og kundenes forventninger stadig endres, gir en digital strategi virksomheter et rammeverk for å holde tritt med endringene.

Den muliggjør systematisk utnyttelse av digitale kanaler for markedsføring, salg og kundeservice, sikrer konsistens over alle digitale berøringspunkter, og hjelper til med å forutsi og tilpasse seg nye markedsforhold.

Ved å sette en klar digital retning kan bedrifter måle fremgang, optimalisere prosesser og sikre at digitale initiativ bidrar til de overordnede forretningsmålene. Uten en digital strategi risikerer en virksomhet å handle reaktivt, miste fokus og sløse verdifulle ressurser.

Hva inneholder digital strategi?

mcminn trafikkanalyse

01. Markedsførings-strategi

Fokuserer på å utvikle en plan for hvordan bedriften kan bruke digitale kanaler som sosiale medier, e-post, SEO og betalt reklame for å fremme merkevaren og produkter.

mcminn atferdsanalyse

02. Innholdsstrategi

Angår skapelsen, publiseringen og styringen av nyttig og brukbart innhold. Dette området styrer hvordan historiefortelling kan brukes for å engasjere og konvertere målgrupper.

mcminn conversion rate analysis

03. LData og Analysestrategi

Omhandler innsamling og analyse av data for å drive beslutninger. Dette kan inkludere nettsted analytics, kundeadferdsdata, og mer, for å forstå effektiviteten av digitale tiltak.

 

mcminn teknisk analyse

04. Kundeopplevelses-strategi (CX)

Fokuserer på å skape positive kundeopplevelser ved hvert digitale berøringspunkt. Dette kan inkludere brukergrensesnitt design, personalisering og kundeservice..

maksimere annonseeffektivitet

05. Teknologi- og Plattformstrategi

Involverer valg av riktige teknologiske verktøy og plattformer som vil støtte de andre områdene av digital strategi, som CMS for innhold, CRM for kundeinteraksjoner og analytiske verktøy for datainnsamling.

 

forbedret mobilopplevelse

06. Digital Transformasjons-strategi

Dette er en overordnet tilnærming for å omdanne bedriftens operasjoner og modeller til å være mer digitalt sentrert, noe som kan kreve omfattende endringer i organisasjonens struktur og prosesser.

 

mcminn teknisk analyse

04. Sosiale Medier Strategi

Detaljerer hvordan en organisasjon skal engasjere seg på sosiale plattformer, herunder mål, tone, og hvilke typer innhold som vil resonere med følgere.

maksimere annonseeffektivitet

05. Sikkerhetsstrategi

Viktig for å beskytte bedriftens og kundenes data, denne delen av strategien fokuserer på cybersikkerhetstiltak og risikostyring.

 

forbedret mobilopplevelse

06. Innovasjonsstrategi

Utforsker hvordan nye teknologier kan anvendes for å forbedre eller revolusjonere eksisterende forretningsmodeller og prosesser.

 

VÅRE EKSPERTER

46614418_krister_2
Daglig leder & Seniorrådgiver

Krister Ross

Krister har jobbet med digital optimalisering og markedsføring i ca to tiår og har innehatt posisjoner som leder for både SEO og Analyse -avdelinger i flere av Norge største performance byråer.
I Mcminn jobber han med både analyse, søkemotoroptimalisering, konverteringsoptimalisering og strategi.

Se våre produkter her

Ta kontakt