Skip to content

Vekstmarkedsføring i Mcminn

Vekstmarkedsføring er en strategisk prosess som kombinerer flere markedsføringsteknikker hvor kjernen er innsikt, testing og måloppnåelse. Dette er ikke en enkeltstående strategi men en helhetlig metode for å drive målrettet og progressiv vekst. 

Hvorfor vekstmarkedsføring? 

Tradisjonell markedsføring har ofte vært begrenset til spesifikke kampanjer og mediekjøp. Der er det ofte forhåndsdefinerte budsjetter og ressurser for de forskjellige underliggende markedsføringsområdene som søkemotorannonsering (SEA), søkemotoroptimalisering (SEO), sosiale medier, influenser markedsføring, innholdsmarkedsføring, inbound markedsføring osv, for å nevne noen. 

Vekstmarkedsføring derimot, tar en mye spissere fremgangsmåte og ser mye mer målrettet enn generell markedsføring, ved å se på hele kundereisen. Kundereisen inneholder mange faser og berøringspunkter som gjør det mulig å fragmentere denne til enkeltstående situasjoner og deler som i seg selv kan optimaliseres og forbedres. 

Dette gir bedre tilpassede og mer effektive markedsstrategier som gir mer enn bare kortvarige effekter. Det er også ideelt for bedrifter som ønsker å se forbi enkeltstående taktikker og heller søke etter konkrete målbare resultater. 

Hva får du ut av det? 

Vekstmarkedsføring gir deg muligheten til å fokusere på KPIer som virkelig betyr noe, og som er mye nærmere bedriftens kjernenøkkeltall for vekst. Du vil kunne foreta velinformerte beslutninger basert på analyser og tester, enn å stole på magefølelsen som mange gjør. 

Hva bør du tenke på?

For det første er det viktig å klare forretningsmål, slik at du kan konvertere dem til spesifikke markedsføringsmål. Deretter må du utforme en strategi som kan teste ulike hypotester mot disse målene. Det er også viktig å ha tilgang til pålitelig data og analyseverktøy, da disse er grunnlaget for hele prosessen. 

Metodikk for vekstmarkedsføring

Vekstmarkedsføring som terminologi kommer fra "Growth Hacking" som ble først tatt i bruk av Sean Ellis i 2010. Han var ute etter en markedsfører som var kun opptatt av hurtig skalering, og ikke tradisjonell markedsføring. En slik person ville ha svært god kunnskap om både markedsføring, men også forretningsforståelse, teknisk forståelse og brukeratferdsforståelse. 

Det meste kjente rammeverket innen vekstmarkedsføring (growth hacking/marketing) har vært pirat-rammeverket AARRR. Dette rammeverket stammer fra Dave Mcclure som er en investor og grunnlegger av Fortune 500 Startups. Han utviklet dette rammeverket for å spisse gründere i å tenke ekstremt målrettet på enkeltstående viktige KPIer, istedet for distraherende KPIer som rekkevedde og likes. 

Rammeverket er som følger:

 • Acquisition
  Denne delen omhandler hvordan du anskaffer deg trafikk og brukere til din nettside, app eller produkt.
 • Activation
  Denne handler om brukerne foretar seg de handlinger og valg som du ønsker at de skal gjøre. 
 • Retention
  Dette handler om brukerne fortsetter å ta i bruk produktet, appen eller nettstedet. 
 • Referral
  Dette handler om hvorvidt brukerne liker produktet såpass godt til at de forteller andre om det. 
 • Revenue
  Handler om brukernes interesse i å betale for produktet. 

Flere metoder PGA ulike kunder

AARRR er en av metodene som Mcminn også benytter i sin vekstmarkedsføring for å få bedrifter til å vokse, men vi benytter også andre modeller for å skalere. Vi forbeholder oss retten til å være verktøy og metode -agnostiske for å kunne tjene våre kunder på best mulig måte. 

Det er ikke slik at "one size fits all" når det kommer til digital forretingsoptimalisering og markedsføring. Derfor er det viktig at man har god kjennskap til flere modeller og rammeverk, for deretter å kunne tilpasse hva kunden trenger.

Det trengs ikke gjøres veldig omfattende og vanskelig, og ofte er det enkle det beste. En av de rammeverkene som ofte er blitt benyttet flittig i mange år, er RACE rammeverket. Den har vært benyttet av digitale analytikere, markedsanalytikere, business analytikere og flere for å drive optimalisering basert på innsikt. 

RACE rammeverket.

 • Reach
  Handler om å bygge bevissthet rundt et varemerke. Dette er top of funnel og handler om å nå ut til mange,  men riktig målgruppe. 
 • Act
  Handler om å få målgruppen til å handle eller oppføre seg som ønsket. 
 • Convert
  Dette handler om å få kunden til å konvertere til en eller annen form for verdi. 
 • Engage
  Gjensalg og mersalg til eksisterende kunder, koster mye mindre enn å selge til nye kunder. Bygge derfor viktig strategisk godt forhold til kundene over tid. 

Sammenfattet Prosess for Optimalisering

I bunn og grunn vil alle kunder gjennomgå følgende faser i vekstmarkedsføringen hos Mcminn:

 • Analyse
 • Strategi
 • Implementering
 • Optimalisering

Analysen vil avdekke muligheter og utfordringer hos kunde og vil være grunnlaget for strategifasen som kommer deretter. Strategifasen handler om å ta innsikt og gjøre det om til markedsføringsmål og planer som kan implementeres hos kunde. 

Vitenskapelig fremgangsmåte

Alle tiltak og kampanjer som gjennomføres gjennom vekstmetodikken vil bli utført på en vitenskapelig måte. Det vil si at det alltid utarbeides en hypoteste, som deretter blir grunnlaget for en test som igjen blir vitenskapelig vurdert i henhold til vanlig vitenskapelig metode.  Uansett hvilket rammeverk som benyttes, vil alltid fremgangsmåten være vitenskapelig. 

Ønsker du å vite mer om dette, ta gjerne kontakt med oss. 

 

 

Comments