Skip to content

Mcminn lanserer nytt produkt: Performance Optimalisering

Mcminn er stadig ute etter å forbedre, både modeller, prosesser og tilbud og tjenester. Vi tar nå skrittet videre med å teste ut et nytt produkt: Performance Optimalisering

Gjennom mange år har vi identifisert et økende behov for en spesialisert tjeneste som adresserer utfordringene bedrifter møter innen digital markedsføring, spesielt når det kommer til strukturert forbedring av digital markedsføring. Alt for mange ganger ser vi at byråer setter opp annonser og kampanjer, for deretter å la disse kjøre med lite eller ingen optimalisering underveis. 

Hvordan fungerer Performance Optimalisering?

Performance Optimalisering er en systematisk prosess som sikter mot å forbedre en virksomhets digitale markedsføring. Gjennom en kombinasjon av avanserte teknologiske verktøy, innsiktsfulle analyser, identifiserer og adresserer vi flaskehalser og muligheter for optimalisering. 

Vi starter med en grundig analyse av alle markedsaktiviteter, annonser og kanaler, organisk som betalt. Vi tar kontroll på alle kilder og aktiviteter som har til hensikt å øke trafikk til nettstedet. 

Analysen vil avdekke flere muligheter og ideer til forbedring. 

Fordelene med Performance Optimalisering? 

Investering i Performance Optimalisering er en strategisk beslutning som kan ha en betydelig innvirkning på din digitale virksomhet. Det er ikke slik at det skal identifiseres feil eller mangler, men kun ekstra øyne på hva som kan gjøres bedre. Uansett hvor god man er som konsulent, byrå eller ekspert, så vil det alltid være rom for forbedring, og det er her vi spiller vår rolle best. 

 1. Målsetting:

  • Definer klare mål for hva du ønsker å oppnå med markedsføringskampanjene dine, enten det er lead-generering, salg, merkevarebevissthet eller andre KPIer.
 2. Dataanalyse:

  • Analyser eksisterende data for å forstå hvilke deler av markedsføringskampanjene som fungerer, og hvilke som trenger forbedring.
 3. A/B-testing:

  • Gjennomfør A/B-testing av annonser, landingssider, og CTA-knapper for å finne ut hva som resonnerer best med målgruppen.
 4. Segmentering og Målretting:

  • Identifiser og målrett mot de mest lønnsomme kundesegmentene. Bruk detaljert segmentering og personlig tilpasning for å nå ut til riktig publikum med relevant innhold.
 5. Kanaloptimalisering:

  • Utforsk og optimaliser ulike markedsføringskanaler for å finne ut hvilke kanaler som gir best ROI.
 6. Budsjettallokering:

  • Alloker budsjettet basert på prestasjonen til ulike kanaler og kampanjer. Realloker ressurser til høytytende kampanjer.
 7. Landingssideoptimalisering:

  • Optimaliser landingssidene for å forbedre brukeropplevelsen og konverteringsratene.
 8. Annonseoptimalisering:

  • Optimaliser annonsekopi, bilder, og CTAer for å forbedre klikkfrekvensen og konverteringene.
 9. Teknologisk Plattform:

  • Bruk avanserte markedsføringsplattformer og verktøy for å automatisere, spore og analysere kampanjeytelsen.
 10. Læring og Iterasjon:

  • Bruk innsikt og data fra tidligere kampanjer til kontinuerlig å forbedre og optimalisere fremtidige markedsføringsstrategier.
 11. Måling og Rapportering:

  • Etabler en robust ramme for måling og rapportering for å kontinuerlig vurdere og forbedre kampanjens ytelse.
 12. Kompetanseutvikling:

  • Holder deg oppdatert med de nyeste trendene og beste praksis innen performance marketing for å sikre at strategiene er effektive og relevante.

Hvem trenger Performance Optimalisering? 

De fleste selskaper som driver med performance marketing, kan ha behov for Performance Optimalisering. 

 • Selskaper som driver sin egen markedsføring med in-house kompetanse. 
 • Digitale markedsføringsbyråer som ønsker å levere bedre resultater til sine klienter
 • Ehandelsbedrifter som ønsker å øke konverteringsratene, redusere "cost per acquisition", forbedre effektiviteten av annonsespendingen. 
 • Teknologiselskaper som ønsker å generere kvalifiserte leads, forbedre produktadopsjon og målrette markedsføringstiltak mot riktig publikum. 
 • Startup-selskaper som har lave budsjetter
 • B2b selskaper som ønsker å generere leads.
 • med flere..

Hvordan komme igang? 

Ta kontakt med oss her!

Comments