Skip to content

Klar for endring i prisnedsettelser?

Fra og med 1. oktober, må du som markedsfører skjerpe deg når du frister med "nedsatt pris".
En ny bestemmelse, § 9a, trer i kraft - og her er kjernen:
Du skal nå oppgi varens "førpris", og med det mener vi ikke hva som helst.

Førprisen er den prisen du har satt på varen de siste 30 dagene før salget. Og nei, det teller ikke om du bare viste prisen til din egen mor. Vi snakker om prisen for "allmuen", inkludert de lojale sjelene i kundeklubbene dine.

Hva betyr dette for deg i praksis?

Bort med 6-ukers regelen; nå er det 30 dager som gjelder. Det er enklere å huske, og det harmoniserer oss med våre nordiske naboer og EUs direktiver. Det betyr også at du kan kaste omsetningskravene ut av vinduet. Bare prisen du har "vist frem" er det som teller, ikke hvor mange enheter som faktisk har blitt revet bort.

Lojalitetsprogrammer og kundeklubber i søkelyset

Har du fristet kundeklubb-medlemmene med en saftig rabatt? Vel, det må nå tas med i førprisberegningen. En game-changer for mange, så pass på å holde tungen rett i munnen når du kalkulerer din førpris.

Ikke overse markedsføringslovens §§ 6-8

Husk at § 9a er et nytt lag på kaken, men ikke hele oppskriften. De generelle bestemmelsene om villedende markedsføring står fortsatt støtt. Det betyr at selv om du følger den nye bestemmelsen til punkt og prikke, kan du fortsatt få en smekk på fingrene om du trår feil i forhold til markedsføringslovens grunnregler. Kort sagt, spill spillet rettferdig og hold markedsføringen din klar, ærlig og rettferdig.

Markedsføringslovens §§ 6-8 i Norge angår villedende og urimelig handelspraksis og de er en viktig del av hvordan virksomheter skal fremstille sine tilbud og drive sin markedsføring. Her er et sammendrag:

§ 6. Villedende handlinger: Denne paragrafen forbyr villedende handlinger som kan påvirke forbrukernes økonomiske adferd eller skade konkurrenter. Dette inkluderer feilinformasjon om produkter, som for eksempel opprinnelse, bruk, full pris (før og etter prisreduksjoner), og hovedfordeler. Villedende utelatelser, der viktig informasjon holdes tilbake, er også dekket av denne paragrafen.

§ 7. Villedende utelatelser: Her blir det spesifisert hva som regnes som villedende utelatelser. Dette er tilfeller hvor viktig informasjon som forbrukeren trenger for å ta en informert beslutning er utelatt, skjult, uklart eller uforståelig. Hvis denne manglende informasjonen fører til at forbrukeren tar en økonomisk beslutning de ellers ikke ville tatt, kan handlingen anses som villedende.

§ 8. Aggressiv handelspraksis: Dette omhandler handelspraksis som er pågående, uønsket eller truende, og som kan få forbrukeren til å ta en beslutning de ikke ellers ville tatt. Eksempler kan være pågående salgsanrop, tvang, fysisk vold eller urimelig påvirkning som utnytter noen form for maktforhold.

Oppsummering

Kort sagt, denne nye bestemmelsen strammer inn praksis og holder markedsførere til et mer stringent regelverk når det kommer til salgsfremmende prisnedsettelser. Det er ikke lenger nok å ha et tilbud gående i en kort periode før salget for å kunne reklamere med en "førpris". Nå må denne prisen ha vært den reelle prisen varen ble markedsført til i minst 30 dager før salgsperioden.

Som alltid, holder det ikke å bare kjenne reglene – de må følges til punkt og prikke. Feilsteg kan føre til sanksjoner, så hold deg oppdatert og hold deg på rett side av loven.

Comments