Skip to content

Hva koster google ads annonsering?

Et spørsmål vi ofte får fra bedrifter som ønsker å starte med annonsering i Google, er hvor mye det koster og hvor mye de bør bruke per måned i spending i Google Ads. Det er derimot ikke et enkelt svar på det, og vi vil belyse noen av disse i dette innlegget. 

Mange faktorer

Prisen for annonser vil variere betraktelig fra annonsør til annonsør og vil være påvirket av faktorer som lokasjon, språk, hvor mye trafikk du har, brukernes atferd, hvor relevant innholdet er og hvordan annonsene blir jobbet med underveis. 

For kanskje den viktigste faktoren er at annonsene i Google Ads, må jobbes med. De må optimaliseres. Det er ikke slik lenger at du kan lage en haug med annonser, for så å glemme disse der de jobber passivt i bakgrunnen med å skaffe deg salg eller leads. 

Kostnad per klikk

Google Ads benytter pris per klikk i de fleste annonsetypene sine. I rapportene i Google Analytics vil du kunne se "PPC" i medium-rapporten, som står for "Pay Per Click". Enkelte ganger vil du også kunne se "CPC", som står for "Cost Per Click". Det betyr at du betaler for klikkene på dine annonser, og ikke visningene av dem. Du kan ha en million visninger av en annonse, men hvis ingen klikker, så vil du heller ikke betale noe. 

Hva koster et klikk

Kostnaden per klikk avgjøres i hovedsak av søkeordet du ønsker å vise dine annonser på. Noen søkefraser har en pris på 4 kroner, mens andre har en pris på 1000 kroner. Bank2 opplyste om at deres søkeord "forbrukslån" kunne koste så mye som 800 kroner per klikk. 

Grunnen til så høye priser, er på grunn av konkurransen. Hvis mange ønsker å rangere på et søkeord, så dras prisen opp. Dette skjer fordi annonsevisningssystemet til Google Ads, er en auksjon. Det betyr at du byr på søkeordene du ønsker å vises på, på hvor mye du er villig til å betale for at brukerne klikker på din annonse. Tidligere så måtte disse budene gjøres manuelt, men i dag benyttes kunstig intelligens for å styre og optimalisere på budpris. 

Det betyr ikke at du ikke har kontroll på klikkprisen. Du har mulighet til å overstyre med manuell budgivning, eller du kan sette et "tak" på hvor mye du ønsker at et klikk skal koste. I tillegg har du mulighet til å styre alt med et annonsebudsjett, slik at Google Ads ikke bruker mer enn det du har budsjettert. 

Hva påvirker

Selv om det foregår en auksjon på pris og villighet til å betale mer enn konkurrenten, så foreligger det flere faktorer som spiller inn på klikkprisen og dine annonsers rangering. 

Dette er noen av faktorene:

  • Brukeren selv
  • Lokasjon
  • Tidspunkt på dagen
  • Språk
  • Relevansen på annonsen ift søkeordene
  • Historikk
  • Volum på søkeordet
  • Konkurrenter
  • Landingssiden
  • osv..

Til syvende og sist er det Google som ønsker å levere mest mulig kvalitet til sine brukere. Det gjøres milliarder av søk hver dag og 15% av søkene dem har aldri blitt gjort tidligere. Du kan betale godt og komme deg godt opp i rangeringen på søkeord, men du vil alltid tape mot konkurrenter med bedre kvalitet. Dette kalkuleres av din ad rank. Ad rank er basert på kvalitetspoeng for dine annonser + budprisen på søkeordet. Kvalitetspoengene er igjen basert på hvor bra landingssiden er og hvor relevant den er for søkeordet den skal ta imot klikk fra, forventet klikkrate, annonserelevans og de listede faktorene. Desto bedre det er på disse faktorene, desto bedre poeng. Kombinasjonen av pris og poeng, utgjør da din rangering i auksjonen. Pris kan kompensere for dårlige poeng, mens kvalitet kan kompensere for lavt budsjett. 

Trender

Alle søkeord har trender. Det vil si at deres søkevolum vil endre seg fra måned til måned, uke for uke, dag for dag. Til og med innenfor samme dag så er det endringer i søkevolum. Her er det viktig å ha god struktur på sine annonser, med riktige sporinger og KPIer, slik at du får oppdaget endringer eller avvik i volum og atferd. Selv om et søkeord hadde mye volum i april ifjor, så er det ikke sikkert det foreligger samme volum i år. Eller motsatt, søkeord som hadde dårlig volum i mai ifjor, kan hende kan få betydelig større volum i samme måned i år. Det er viktig å identifisere trender og utviklinger tidlig, ettersom du kan gå glipp av mange salg og konverteringer, om du ikke bruker tid på optimalisering og monitorering. I verstefall kan du ende opp med å betale mer for dine annonser fordi du glemte å oppdatere sesongbaserte kampanjer, som jul og påske. 

Optimalisering av klikkpris i Google Ads

På bakgrunn av alle de faktorer som utgjør kvalitetspoeng og din rangering i søkeordsauksjonen, så er det viktig med riktig optimalisering av søkeord, annonser, kampanje og annonsegrupper. Hvis dette arbeidet utføres av sertifiserte og erfarne spesialister, så vil dette koste mindre enn om noen skulle gjøre dette selv, som ikke har erfaring eller sertifisering, men som kanskje ønsker å spare kroner ved å gjøre det selv. 

Enkelte byråer benytter nesten kun automatisering i deres optimalisering for å effektivisere arbeidet, eller de kun benytter de anbefalte aksjonene som Google viser i Google Ads. Dette høres kanskje enkelt og greit ut, men det kan ha store konsekvenser for både budsjett, klikk og konvertering. Det er viktig å huske på at Google ønsker å tjene mer penger på deg som annonsør. De er ikke på ditt lag, så her er det ekstremt viktig å gjennomgå samtlige anbefalinger med kritiske øyne, som de ønsker at du skal foreta deg. Ofte vil de ha deg til å legge til flere "broad match", som er søkeord som vil treffe enda flere søk, men kan da også bety enda mindre relevante søk som ikke ender i klikk eller konvertering. 

Det er derfor anbefalt at det gjennomføres månedlige optimaliseringer av enhver annonsekonto, for disse vil forvitre og få dårligere kvalitetspoeng, dersom de ikke jobbes med over tid. 

Hvorfor bruke Google Annonsering? 

Google Ads kan målrettes svært presist. Du kan treffe akkurat dem du ønsker å treffe, og ikke minst, det er en pull-markedsføring (de fleste) der brukerne direkte søker etter det du tilbyr. 

Google Ads kombineres med flere verktøy som Google Analytics, og gir deg en svært innsiktsfull informasjon om klikk, trafikk, konverteringer osv. Her kan det måles på søkeordsnivå, annonsenivå, annonsegruppenivå og kampanjenivå. Til og med kontonivå kan man se. Ettersom Google sitter med over 90% markedsandel for søkemotorsøk, så vil du kunne treffe enormt mange potensielle kunder der. 

Sist men ikke minst, så er google annonsering svært effektivt, lønnsomt og kostnadseffektivt. Du betaler kun for klikkene og du kan måle og optimalisere på hvert eneste søkeord, slik at du kan drive prisen ned og konverteringen opp. Du har full kontroll på alle kostnader, hvilket det gjør enkelt å kalkulere hva du får igjen for markedsføringen gjennom ROAS og ROI. 

Få hjelp av Mcminn

Ønsker du hjelp med å få bedre pris, mer ut av ditt budsjett for annonsering i Google Ads?
Ta kontakt med oss!

 

Kommentarer