Skip to content

Lønnsom digital markedsføring og optimalisering.

Vi jobber med en helhetlig tilnærming til digital markedsføring og optimalisering. Vårt kjerneprodukt er vekstmarkedsføring. Det vil si at gjennom analyse og innsikt finner vi muligheter for både quick wins, men også langsiktig progresjon.

3 pillarer

Vi fokuserer alltid på våre 3 pillarer når vi jobber med kunder, som er økt inntjening, reduserte kostnader og økt kundetilfredshet. Alle tiltak, kampanjer og strategier er som regel forankret i en eller flere av disse 3 fanene. I disse dager opplever vi flere som ønsker å gå inn for reduksjon av kostnader som en viktig KPI for videre vekst. 

Datadrevet digital markedsføring har mange fagområder som jobber sammen mot felles mål.

Strategi & Rådgivning

 • Markedsanalyse og målgruppedefinisjon
 • Kanalvalg og budsjettallokering
 • Implementeringsplan og tidsramme
 • Måling og justering av resultater

Analyse

 • Datainnsamling og kildesporing
 • Resultatanalyse og innsiktsutvikling
 • A/B testing og brukeratferd
 • Rapportering og anbefalinger for forbedring

SEO

 • søkeordsanalyse og målgruppefokus
 • Teknisk optimalisering av nettsted
 • Innholdsmarkedsføring og backlinks
 • Ytelsesmåling og rangeringsovervåking

CRO

 • Brukertesting og atferdsanalyse
 • A/B testing av landingssider
 • Optimalisering av salgstrakt
 • Måling og rappotering av konverteringsrater

Annonsering

 • Utvalg av riktig annonseplatform
 • målgruppesegmentering og målretting
 • Budsjett og ROI-optimalisering
 • A/B testing av annonseinnhold og kreativ design

Kurs

 • Introduksjon til Google Analytics 4
 • Google Analytics 4 Avansert
 • Søkemotoroptimalisering InHouse
 • Webanalyse og innsiktsrapportering

Raskere vekst med Mcminn

Video Background. Click to change options.
This block is visible only in page builder. You can place this block in any position. Add only one video background for one section. Please don't set any different background (color, image, gradient) for section.

Datadrevet holistisk vekst-
markedsføring

Vi tror på en helhetlig tilnærming istedet for silobasert markedsføring. Datadrevet holistisk vekstmarkedsføring er basert på å skaffe oversikt og innsikt, for så å finne muligheter og utfordringer som danner grunnlaget for en strategisk plan som vil benytte vitenskapelig testmetodikk og bruk av hypoteser for å drive vekst.

Tips!

Bruk oss i
tillegg til
din eksisterende markedsføring.