Skip to content

Datadrevet
vekst-markedsføring.

Ønsker du å etablere en vekstmaskin i din markedsføring og digitale optimalisering? Mcminn hjelper deg med å etablere struktur og metode for en god og effektiv vekstmarkedsføring.

Hva er vekst-markedsføring?

Vekstmarkedsføring er en markedsføringsmetode som fokuserer på å bruke analytisk og vitenskapelig metode for å øke brukervekst, salg eller annen ønsket suksesskriterie. I motsetning til tradisjonell markedsføring, som ofte er orientert mot langsiktige mål og bred merkevarebygging, fokuserer vekstmarkedsføring på både korte og langsiktige mål, men fullstendig kvantifiserbare resultater som kan prioriteres, testes, måles og optimaliseres. 

 

Hva inneholder
vekst-markedsføring?

Vekstmarkedsføring inneholder flere områder som gir en effektiv og strukturert utførelse av optimalisering. Disse områdene danner brukernes faser i kundereisen, et rammeverk som gjør det enklere å bryte ned kundereisen i viktige steg.

Vekstmarkedsføring fokuserer på vekst og optimalisering, hvilket antyder at du må vite hvor du er, for å kunne ha noe å sammenligne med på et senere tidspunkt. Dette er mye av essensen til vekstmarkedsføring. Du analyserer og identifiserer eksisterende posisjon, for å finne ut hva man skal gjøre for å utfordre det, dermed implementere det man fant ut, og i etterkant analysere om det man nettopp har implementert har fungert.

Derfor benyttes det mye testing og eksperimentering med statistiske modeller for å kalkulere både signifikans og korrelasjon. Ut ifra dette, så lærer vi. Og gjennom læring så vokser virksomheten.

vekstmarkedsføring-modell

Vekstmarkedsføringens faser:

 • Oppmerksomhet
 • Trafikk
 • Konvertering
 • Verdigenerring
 • Bevaring
 • Henvising

Oppmerksomhet

Gjøre folk klar over at din bedrift eksisterer. Her bygges din merkevare, kunnskap og kjennskap.

Tjenester som inngår i denne fasen:

 • Søkemotoroptimalisering
 • Betalt annonsering
 • Sosiale Medier
 • Webanalyse

Eksempel på KPIer:

 • Nettstedstrafikk
 • Rekkevidde
 • Visninger
 • Klikkfrekvens

Eksempel på Mål:

 • Øke nettstedstrafikken med 20%

Trafikk

Omdanne interesserte individer til kunder. Få potensielle kunder til ditt nettsted, app eller virksomhet. 

Tjenester som inngår i denne fasen:

 • Inbound markedsføring
 • Innholdsmarkedsføring
 • Betalt annonsering
 • Søkemotoroptimalisering

Eksempel på KPIer

 • Kostnad per anskaffelse (CAC)
 • Antall besøk
 • Klikkfrekvens
 • Konverteringsrate

Eksempel på Mål:

 • Redusere CPA med 10%

Konvertering

Få kunder til å bruke produktet eller tjenesten aktivt. Konvertere besøkende til kunder eller aktive brukere. 

Tjenester som inngår i denne fasen:

 • CRO
 • Digital optimalisering
 • Webanalyse
 • UX/UI

Eksempel på KPIer:

 • Konverteringsrate
 • Konverteringsvolum
 • Brukerengasjement
 • Klikkfrekvens

Eksempel på Mål:

 • Øke konverteringsraten fra 2 til 3%

Bevaring

Holde kunder fornøyde og engasjerte over tid. Kundetilfredshet står sterkt i denne fasen. 

Tjenester som inngår i denne fasen:

 • Teknisk SEO 
 • UI/UX
 • Webanalyse

Eksempel på KPIer:

 • Kundetilfredshet (NPS)
 • Kundebevaringsrate
 • Churn

Eksempel på Mål:

 • Opprettholde NPS over 60

Verdigenerering

Maksimere inntektene fra hver enkelt kunde. Redusere kostnadene til hve enkelt kunde. 

Tjenester som inngår i denne fasen:

 • Digital Optimization
 • Performance Optimization
 • Product Optimization

Eksempel på KPIer:

 • CLV
 • Gjennomsnittlig orderverdi
 • Churn

Eksempel på Mål:

 • Øke CLV med 25%

Henvisning

Omdanne fornøyde kunder til ambassadører som anbefaler bedriften. 

Tjenester som inngår i denne fasen:

 • Customer Development
 • Product Optimization
 • Partner Development

Eksempel på KPIer:

 • CLV
 • Gjennomsnittlig orderverdi
 • Churn

Eksempel på Mål:

 • Øke CLV med 25%

 

VÅRE EKSPERTER

46614418_krister_2
Daglig leder & Seniorrådgiver

Krister Ross

Krister har jobbet med digital optimalisering og markedsføring i ca to tiår og har innehatt posisjoner som leder for både SEO og Analyse -avdelinger i flere av Norge største performance byråer.
I Mcminn jobber han med både analyse, søkemotoroptimalisering, konverteringsoptimalisering og strategi.

Vekstmodellen er delt inn i forskjellige faser.

Revisjon

For å bli kjent med bedrift, marked, målgrupper, eksisterende system osv, er det viktig å gjøre en grundig revisjon av hvordan virksomheten er per idag. Det vil kunne belyse viktige behov og innsikt for videre arbeid. 

Vekstplan

Når revisjonen er gjennomført, danner den grunnlaget for sammenligning fremover og den strategi og taktikk som utarbeides deretter i vekstplanen.

Implementering

Vekstplanen er igang og alle planer, aktiviteter og tiltak iverksettes. Her legges grunnlaget for hele vekstmaskinen innen vekstmarkedsføring. 

Vekst

Det er her vi jobber med vitenskapelig testmetode for å optimalisere og skalere bedriften. Mcminn har egne modeller innen maskinlæring og kunstig intelligens for å være best på dette området. 

Ta kontakt