Skip to content

Slik gjør du webanalyse

I en verden drevet av digital tilstedeværelse, er webanalyse ikke bare et verktøy; det er ryggraden i vellykket digital markedsføring og optimalisering. Med den rette analysen kan du ikke bare måle suksessen til nettstedet ditt, men du kan også avdekke dyrebare innsikter som ligger skjult under overflaten av klikk og konverteringsrater.

Det handler om å forstå historien dataene forteller oss – hvor besøkende kommer fra, hva de gjør på siden din, og hvorfor de kanskje forlater uten å konvertere.

For å navigere i dette landskapet trenger du mer enn bare tall – du trenger kontekst. Og det er akkurat hva god webanalyse gir deg. Det gir deg muligheten til å ta informerte beslutninger som kan transformere et stillestående nettsted til en dynamisk, brukerorientert opplevelse som resonnerer med ditt publikum og oppnår dine forretningsmål.

La oss dykke ned i hvordan du kan utnytte kraften i webanalyse for å forbedre din digitale markedsføring og skape en nettstedopplevelse som ikke bare tiltrekker seg besøkende, men også forvandler dem til lojale kunder.

Grunnleggende om webanalyse

Webanalyse er kunsten og vitenskapen om å samle inn, måle og analysere webdata for å forstå og optimalisere webbruk. Denne praksisen er avgjørende for enhver digital markedsfører, nettsideeier, eller dataanalytiker som ønsker å forbedre nettstedets ytelse og forbedre brukeropplevelsen.

Kjerneelementene i webanalyse inkluderer:

 • Datainnsamling: Dette er det første steget, hvor du samler data om brukerens interaksjoner med nettstedet ditt. Dette kan inkludere sidevisninger, tidsbruk på siden, brukerens geografiske plassering og enheten de bruker for å få tilgang til nettstedet ditt.

 • Måling: Når dataene er samlet, er det neste trinnet å måle og kvantifisere denne informasjonen. Dette involverer vanligvis et webanalyseverktøy som Google Analytics, som lar deg se aktivitetene som skjer på nettstedet ditt gjennom diverse rapporter og dashboards.

 • Analyse: Med data på hånden, må du nå analysere dem for å trekke ut meningsfulle innsikter. Dette kan omfatte å identifisere mønstre eller trender, forstå brukeratferd, og evaluere ytelsen til markedsføringskampanjer.

 • Optimalisering: Til slutt bruker du innsiktene fra din analyse til å gjøre informerte endringer på nettstedet ditt, med målet om å forbedre brukeropplevelsen og øke konverteringsratene.

Ved å mestre disse grunnleggende trinnene, kan du gjøre webanalyse til en hjørnestein i din digitale strategi. Det gir deg muligheten til å forstå dine besøkendes adferd og tilpasse din tilstedeværelse på nettet for å møte både brukernes og bedriftens behov. Vi skal se litt på disse punktene i denne artikkelen. 

Kartlegge målene

For at webanalysen skal være mer enn et hav av tall og grafer, må den starte med et fundament – dine forretningsmål. Uten klare mål blir data bare informasjon, ikke innsikt. Spør deg selv: Hva er formålet med nettstedet ditt? Er det å informere, selge produkter, generere leads, eller øke merkevarebevissthet? Hvis du slår av nettstedet, hvor kommer bedriften til å blø?

Når du har definert dine overordnede mål, blir det neste steget å bryte dem ned i sporbare handlinger. Dette kan inkludere online salg, nedlastinger av en e-bok, påmeldinger til et nyhetsbrev, eller tid brukt på viktige sider. Disse handlingene, eller konverteringene, blir dine nøkkeltall (KPI-er).

Slik setter du opp mål i webanalyseverktøy:

 1. Identifiser KPI-er: For en e-handelsplattform kan det være så enkelt som antall gjennomførte kjøp. For andre kan det være mer komplekst, som engasjementsnivå på en ressursside.

 2. Bruk Smart Måling: Definer målene dine som Spesifikke, Målbare, Oppnåelige, Relevante og Tidsbestemte (SMART) for å sikre at de er meningsfulle og målbare.

 3. Konfigurer Mål i Analyseverktøyet: I Google Analytics kan du for eksempel gå til "Admin" > "Mål" og opprette nye mål ved å følge veiviseren.

 4. Verifiser Målene: Sørg for at målene sporer som de skal ved å teste dem. For eksempel, gjennomfør en transaksjon og se om den registreres korrekt.

 5. Tilpass og Iterer: Etter hvert som bedriften vokser og utvikler seg, vil også dine webanalyse mål gjøre det. Gå tilbake og revurder dine KPI-er regelmessig for å sikre at de fortsatt samsvarer med dine forretningsmål.

Ved å sette klare mål og forstå hvordan du kan spore dem, legger du grunnlaget for all videre analyse. Dette gjør det mulig for deg å måle fremgangen mot dine forretningsmål og gir deg klarhet i hva som fungerer og hva som trenger justering. Husk at målene dine er kompasset som guider dine analysearbeid – uten dem kan du lett miste retningen i et hav av data.

Forstå din målgruppe

Å kjenne målgruppen din er avgjørende for å gjøre webanalysen bedre. Det er ikke nok å bare samle inn data; du må forstå menneskene bak statistikken. Hver klikk og hver sidevisning er en person med spesifikke behov og preferanser. Å dykke dypere inn i hvem disse menneskene er, kan hjelpe deg med å tilpasse din markedsføringsstrategi og forbedre nettstedet ditt for å bedre møte deres behov.

Segmentering av besøkende: Segmentering lar deg dele inn din målgruppe i mindre grupper basert på ulike kriterier som demografi, geografi, atferd eller trafikkilde. Dette kan gi deg dypere innsikt i hvordan ulike grupper interagerer med nettstedet ditt.

 • Demografi: Alder, kjønn, yrke og utdanningsnivå kan påvirke hvordan folk bruker nettstedet ditt.
 • Geografi: Hvor besøkende bor kan påvirke deres kjøpsatferd eller tjenestene de trenger.
 • Atferd: Inkluderer hyppighet av besøk, engasjement og brukerbaner på nettstedet ditt.
 • Trafikkilde: Om besøkende kommer fra organiske søk, betalt reklame, sosiale medier eller henvisninger.

Anvendelse av demografiske data: Bruk demografiske data for å tilpasse både innhold og brukeropplevelse. For eksempel, hvis du finner ut at flertallet av ditt publikum er unge voksne, kan du tilpasse tone og stil på nettstedet ditt for å resonnere med denne gruppen. Hvis du ser at en bestemt region bringer inn flere besøkende, vurder å lage lokalt tilpasset innhold for å engasjere denne geografiske segmentet ytterligere.

Fordelen med forståelse av målgruppen: Når du forstår din målgruppe bedre, kan du gjøre informerte justeringer på nettstedet ditt som kan øke relevansen og dermed forbedre konverteringsratene. For eksempel, ved å vite at en betydelig del av målgruppen din bruker mobile enheter, kan du prioritere mobil-responsivt design og forbedre mobil brukeropplevelse.

I sum er det din forståelse av målgruppen som transformerer rådata til verdifulle handlinger. Ved å kjenne dine besøkende kan du skape en mer personlig og effektiv nettstedopplevelse som ikke bare tiltrekker seg besøkende, men som også forvandler dem til ambassadører for ditt merke.

Segmentering basert på brukeroppgaver

Et viktig element innen segmentering, er segmentering av brukeroppgaver. Dette handler om å forstå de ulike oppgavene eller intensjonene som fører besøkende til nettstedet ditt. Hver besøkende kommer med et formål, enten det er å finne informasjon, gjøre et kjøp, få kundestøtte, eller bare å utforske. Ved å segmentere brukere basert på deres oppgaver, kan du tilpasse og optimalisere brukeropplevelsen for å møte deres spesifikke behov.

Hvordan segmentere etter brukeroppgaver:

 1. Identifiser Oppgaver: Start med å liste opp alle de mulige oppgavene en bruker kan ønske å utføre på nettstedet ditt. Dette kan være alt fra å lese en bloggartikkel til å fullføre et kjøp.

 2. Kartlegg Brukerreiser: For hver oppgave, tenk gjennom brukerens potensielle reise på nettstedet ditt. Hvilke sider besøker de? Hvilke handlinger forventes det at de tar?

 3. Opprett Segmenter: Bruk ditt analyseverktøy til å lage segmenter basert på disse oppgavene. For eksempel, i Google Analytics kan du bruke hendelser og mål for å spore når brukere fullfører spesifikke oppgaver.

 4. Analyser og Optimaliser: Se på dataene for å forstå hvordan ulike segmenter presterer. Hvilke oppgaver er mest utført? Hvor er det flaskehalser i brukerreisen? Bruk denne innsikten til å forenkle og forbedre prosessene på nettstedet ditt.

 5. Test og Tilpass: Bruk A/B-testing for å prøve ut endringer og se hvilke som best forbedrer utførelsen av oppgaver for de ulike segmentene.

Fordeler med oppgavebasert segmentering:

 • Økt Relevans: Tilpass innhold og funksjoner på nettstedet for å møte de spesifikke behovene til hver brukergruppe.
 • Forbedret Navigasjon: Forenkle navigasjonen for å hjelpe brukerne med å fullføre oppgavene sine raskere og mer intuitivt.
 • Økt Konvertering: Når brukere enkelt kan utføre sine oppgaver, øker sjansen for at de vil konvertere.
 • Bedre Brukeropplevelse: Oppgavefullførelse er en sentral komponent i brukertilfredshet; en tilfreds bruker er mer sannsynlig å bli en gjentakende besøkende.

Ved å sette fokus på brukeroppgaver og hvordan de utføres, kan du gjøre ditt nettsted mer brukervennlig og øke sjansene for at besøkende vil fullføre de handlingene som er verdifulle for din bedrift.

Spor riktig data

Når du har etablert målene dine og forstått målgruppen, er det på tide å sikre at du samler inn riktig data. Kvaliteten og relevansen av dataene du sporer, er avgjørende for å kunne ta informerte beslutninger. Det er lett å drukne i mengden av tilgjengelig data, så nøkkelen er å fokusere på de dataene som er mest relevant for dine mål og din målgruppe.

Velge de Riktige KPI-ene:

 • Relevans: Velg KPI-er som direkte reflekterer suksessen til dine forretningsmål. Hvis målet er økt salg, kan en KPI være gjennomførte transaksjoner eller gjennomsnittlig ordreverdi.
 • Klarhet: KPI-er bør være enkle å forstå og kommunisere til alle i organisasjonen.
 • Handlingbarhet: Dataene du sporer bør gi innsikt som kan omsettes i praktisk handling for å forbedre resultater.
 • 3 pillarer: Vi anbefaler at alle KPIer, på en eller annen måte, kan relateres tilbake til de 3 pillarer: Øke Inntekt, Redusere Kostnad og Øke Kundetilfredshet.

Unngå Vanlige Feil i Datainnsamling:

 • Ikke Spor Alt: Å samle for mye data kan være like skadelig som å ikke samle nok. Fokuser på det som betyr mest. BigData er ikke riktig. Altfor mange går i denne fellen ved å spore for mye, for tidlig. 
 • Feilkonfigurasjon: Sørg for at sporingskoder er riktig implementert. Feil i oppsett kan føre til unøyaktig data.
 • Ignorerer Kontekst: Data uten kontekst kan føre til feiltolkninger. Se på trender over tid og sammenlign med industri benchmarks for bedre forståelse.

Bruk Avanserte Sporingsteknikker:

 • Hendelsessporing: Spor interaksjoner som ikke er naturlige sidevisninger, som videoavspillinger eller nedlastinger av PDF-filer.
 • Tilpasset Dimensjonering: Lag tilpassede segmenter i analyseverktøyet ditt for å spore unike atferdsmønstre eller brukeregenskaper.
 • Konverteringssporing: Sett opp konverteringssporing for å se hvilke kanaler og kampanjer som driver verdifulle handlinger på nettstedet ditt.

Makrokonverteringer og Mikrokonverteringer

Det er viktig å presisere at ikke alle konverteringer av like stor viktighet eller betydning. Noen konverteringer er viktigere enn andre, og de kaller vi som regel Makrokonverteringer. Dette er konverteringer som regel er tett knyttet opp til generering av inntekt, slik som bestillinger, bookkinger, salg og transaksjoner. 

Derimot så finnes det andre konverteringer som gir en indikasjon på at det kan forekomme en makrokonvertering på senere tidspunkt. Dette kan være konverteringer som nedlasting av filer, utfylling av skjemaer eller andre hendelsesbaserte atferder. Dette kalles for Mikrokonvertering og kan sees på som supporterende konverteringer som kan få brukeren til makrokonvertere på senere tidspunkt. 

Ved å spore riktig data kan du skape en solid grunnmur for analysearbeidet ditt. Det hjelper deg med å identifisere suksesser, avdekke utfordringer og gi veiledning for hvor du bør bruke ressursene dine for maksimal effekt.

Analyse av brukeratferd

Når du har det riktige datagrunnlaget, blir neste steg å dykke ned i brukeratferden. Dette er hvor du virkelig begynner å forstå hvordan og hvorfor brukerne interagerer med nettstedet ditt som de gjør. Ved å analysere brukeratferden kan du identifisere både sterke sider og flaskehalser som kan hindre konvertering.

Grunnleggende om Brukeratferd:

 • Besøkstid: Tiden en bruker tilbringer på nettstedet ditt kan indikere engasjement. Kort besøkstid kan tyde på at innholdet ikke møter forventningene eller at nettstedet er vanskelig å navigere.
 • Bounce Rate: Dette er prosentandelen av besøk der brukeren forlater nettstedet fra landingssiden uten å se andre sider. En høy bounce rate kan signalisere at landingssiden ikke er relevant eller engasjerende nok.
 • Konverteringsbaner: Se på de stiene brukere tar som fører til en konvertering. Dette kan hjelpe deg å forstå hvilke innhold og interaksjoner som driver verdien.

Avansert Analyse av Brukeratferd:

 • Atferdsstrøm: Bruk atferdsstrømanalyse i Google Analytics for å visualisere brukernes reise gjennom nettstedet ditt. Dette kan avsløre hvor brukere faller av og hvor de går dypere inn i nettstedet ditt.
 • Heatmaps: Verktøy som heatmaps kan vise hvor brukerne klikker mest og hvordan de scroller og interagerer med sidene dine. Dette gir innsikt i brukeropplevelsen og kan identifisere områder for forbedring.
 • Brukertesting: Å observere reelle brukere mens de navigerer nettstedet ditt kan gi dyptgående forståelse av deres atferd og problemer de kan støte på.

Handling Basert på Innsikt: Data alene er ikke nyttig uten å ta skritt for å forbedre brukeropplevelsen basert på innsikten.

 • Optimaliser Sidene: Bruk atferdsdata til å identifisere sider som trenger forbedringer. For eksempel, hvis en produktbeskrivelse har høy bounce rate, kan det være et tegn på at innholdet ikke er overtalende nok eller at informasjonen er uklar.
 • Forbedre Navigasjonen: Sørg for at det er enkelt for brukere å finne det de leter etter. En komplisert navigasjonsstruktur kan forhindre konverteringer.
 • Personlig Tilpasning: Tilpass opplevelsen basert på brukeratferd. Hvis du vet at brukere som ser på bestemte produkter ofte kjøper andre relaterte produkter, kan du fremheve disse for å øke salget.

Ved å kombinere kvantitative data med kvalitative innsikter fra brukeratferd, kan du skape en mer tiltalende og effektiv nettstedopplevelse som driver både tilfredshet og konverteringer.

Trender

Det er kritisk for virksomheter å se utover de daglige KPI-rapportene for å forstå den fulle historien bak tallene. Det er ikke nok å bare registrere rådata; det er viktig å vurdere den prosentvise endringen over tid for å identifisere trender som kan signalisere fremtidige utfordringer. Verktøy som Google Analytics er nyttige, men de tilbyr ikke alltid den nødvendige dybden i visualisering eller analyse. Det kan være nødvendig å eksportere dataene til et regneark som Excel for å utføre en mer detaljert trendanalyse.

Trendbilde av økt trend

La oss betrakte et eksempel på tallserien 1100, 1110, 1119, 1128, 1137, 1146. Ved første øyekast ser dette ut som en jevn og positiv vekst. Men hvis vi analyserer den prosentvise endringen, avdekkes en subtil, men viktig nedgang i vekstraten. Dette kan forutsi at veksten til slutt vil stagnere eller til og med snu negativt hvis trenden fortsetter. Ved å observere den månedlige prosentvise endringen kan du oppdage og reagere på slike trender før de blir økonomiske utfordringer.

Når det kommer til sammenligning av tidsperioder, er det avgjørende å velge riktige sammenligningsgrunnlag. En måned-til-måned sammenligning kan være misvisende, spesielt i virksomheter med varierende daglig ytelse. For eksempel, hvis en virksomhet har høyere salg på søndager, kan en måned med flere søndager vise en urettferdig høy vekst sammenlignet med en måned med færre.

Statistiske metoder for innsikt

Statistiske metoder spiller en mer og mer sentral rolle innen webanalyse. Dette for å avdekke sammenhengen og trender som mikke alltid er umiddelbart åpenbare. Noen slike metoder er:

 • Linjær regresjonsanalyse
 • Korrelasjonsanalyse

Linjær Regresjonsanalyse

For å kalkulere om det er en negativ vekstrate i den prosentvise utviklingen, kan du se på endringene i de prosentvise økningene over tid for å identifisere om det er en nedgangstrend. Hvis de prosentvise endringene minker for hver periode, er det en indikasjon på en negativ vekstrate.

For å beregne den eksakte trenden kan du bruke lineær regresjon, som vil gi deg en trendlinje gjennom datapunktene. Trendlinjen vil ha en ligning av typen , der er stigningstallet (eller slope), og er y-aksens skjæringspunkt. Hvis er negativ, betyr det at det er en negativ vekstrate.

For å predikere når økningen tar slutt og potensielt går i minus, kan du forlenge trendlinjen til den krysser punktet der y (den prosentvise endringen) er null. Dette vil gi deg et estimat på når veksten vil stoppe opp.

Grafen til venstre viser den absolutte besøksveksten over tid, mens grafen til høyre viser den prosentvise endringen hver måned sammen med en trendlinje. Trendlinjen viser en nedadgående trend, som indikerer en reduksjon i den prosentvise veksten over tid.

Regresjonsanalysen indikerer at, gitt den nåværende trenden, vil veksten ta slutt og gå i null etter omtrent 18 måneder fra starten av perioden vi observerer. Dette betyr at hvis trenden fortsetter som den har gjort i dette eksempelet, vil veksten i antall besøk stoppe opp rundt halvveis inn i det andre året.​

Korrelasjonsanalyse

Korrelasjonsanalyse er et slikt verktøy som brukes til å måle styrke og retningen av forholdet mellom to kvantitative variabler. For eksempel, en webanalytiker kan bruke korrelasjon for å undersøke sammenhengen mellom tid brukt på en side og konverteringsrate. Dersom det er sterk positiv korrelasjon, kan det tyde på at jo mer tid brukere tilbringer på en side, jo mer sannsynlig er det at de vil konvertere. Dette kan lede til tiltak som å berike siden med mer engasjerende innhold for å holde på brukerens oppmerksomhet lenger. Det er viktig å huske på at korrelasjon ikke impliserer kausalitet, men det kan gi verdifulle innsikter som kan danne grunnlag for videre hypotesetesting og eksperimentell analyse. 

Grafen viser et scatterplot av et syntetisk datasett som illustrerer forholdet mellom tid brukt på en side (i minutter) og konverteringsraten. Den røde linjen indikerer trenden i datasettet. Som vi ser, er det en sterk positiv korrelasjon på 0.872 mellom de to variablene. Dette betyr at i dette simulerte eksempelet er det en tendens til at lengre tid brukt på en side er assosiert med en høyere konverteringsrate.

Dette samsvarer med hypotesen om at engasjerende innhold som holder besøkende på siden lenger, kan bidra til en økt sannsynlighet for konvertering. Selv om dette eksemplet er fiktivt, viser det hvordan statistiske analyser kan anvendes for å guide beslutninger om nettsideoptimalisering i praksis.​

Integrering med andre kilder

Integrering med flere datakilder er en strategisk, men en naturlig utvikling innen digital modenhet etterhvert. Dette for å oppnå dypere og bredere og mer nøyaktig forståelse av kundeatferd for å optimalisere på den innsatsen og tiltakene som legges i markedsføringen. 

Det å sammenflette webanalyse med informasjon fra Google Ads, CRM-systemer, og andre analytiske verktøy, kan gi en mer helhetlig visning av kundereisen og identifisere mønstre som ikke er synlige gjennom isolerte datakilder. Bruk av en Customer Data Platform (CDP) kan sentralisere disse dataene, noe som gir en mer sammenhengende oversikt over kundenes interaksjoner på tvers av alle berøringspunkter.

Triangulering, metoden for å bruke flere datakilder og metoder for å krysse-sjekke informasjon, forsterker treffsikkerheten i analyser og beslutninger. Det gir en kraftigere bekreftelse på mønstre og innsikter enn det som kan oppnås gjennom en enkelt kilde.

For bedrifter som ikke ønsker eller har ressurser til å investere i dyre enterprise-løsninger, kan BigQuery være et kostnadseffektivt alternativ. Det tillater store datamengder å bli lagret og spørres raskt, og kan integreres med mange av de samme datakildene som en CDP.

Hvorfor er dette viktig? Ved å samle og koble sammen data på tvers av forskjellige plattformer, kan bedrifter:

 • Få en 360-graders visning av kunden.
 • Forbedre målretting og personalisering av markedsføringskampanjer.
 • Måle på tvers av kanaler og kampanjer for å forstå den fulle påvirkningen av markedsføringstiltak.
 • Identifisere og forbedre kundens livssyklusverdi gjennom forbedret kundesegmentering og -retensjon.

Det lønner seg fordi det leder til mer informerte beslutninger, mer effektiv ressursbruk, og til slutt, bedre kundeopplevelser og økt ROI. En integrert tilnærming til data sikrer at strategier er basert på en helhetlig virkelighet, ikke bare enkelte datapunkter tatt ut av kontekst.

Optimalisering for konvertering

For å omsette trafikk til faktiske resultater, er konverteringsoptimalisering nøkkelen. Dette innebærer å forstå hvordan brukere navigerer på nettsiden din og hva som driver dem til å utføre handlinger som kjøp eller registreringer. A/B-testing er et kraftfullt verktøy her, hvor du tester to versjoner av en side mot hverandre for å se hvilken som yter bedre.

Ved å analysere konverteringstrakter, som viser brukernes vei gjennom nettstedet, kan du identifisere hvor potensielle kunder faller av og teste endringer for å forbedre flyten. Dette kan være alt fra å forandre plasseringen av et registreringsskjema til å forenkle kjøpsprosessen. 

A/B-testingens rolle:

 • A/B-testing: Ved hjelp av A/B-testing kan man sammenligne ulike versjoner av en nettside direkte mot hverandre. Dette gir verdifull innsikt i hvilke elementer som fungerer best for å fremme konverteringer.
 • Variabler i A/B-testing: Du kan variere alt fra tekst på en CTA-knapp (Call to Action), fargevalg, bildebruk, layout på siden, til mer komplekse funksjoner som navigasjonsstrukturer og interaktive elementer.

Forståelse og Forbedring av Konverteringstrakter:

 • Brukerens Reise: Ved å kartlegge og analysere konverteringstraktene kan du se hvor brukere typisk begynner og avslutter sin reise på nettstedet ditt.
 • Identifisere Fallpunkter: Å identifisere hvor i trakten potensielle kunder faller fra gir innsikt i hva som kan være barrierer for konvertering.
 • Optimaliseringstiltak: Basert på disse innsiktene kan man gjøre målrettede tiltak for å forbedre brukeropplevelsen, som for eksempel å forenkle innsendingsprosesser eller forbedre den mobile brukeropplevelsen.

Kontinuerlig Testing og Forbedring:

 • Iterative Prosesser: Suksess innen konverteringsoptimalisering ligger i de iterative prosessene – kontinuerlig testing, læring og forbedring.
 • Datadrevet Tilnærming: Bruk data for å drive beslutninger om hva som skal testes og forbedres. Dette sikrer at endringene du gjør er basert på faktisk brukeratferd og ikke antagelser.
 • Inkluderer Brukertestning: Ikke undervurder verdien av kvalitativ feedback fra brukertestning, som kan avdekke hvorfor visse elementer på nettsiden din ikke presterer som forventet.

Måling av Suksess:

 • Konkrete Mål: Sett klare, målbare mål for hver A/B-test for å bestemme suksessen basert på økning i konverteringsrater eller andre relevante målinger.
 • Langsiktig Analyse: I tillegg til umiddelbare forbedringer, er det viktig å måle effekten av endringer over tid for å sikre at de bidrar til bedriftens overordnede mål.

Optimalisering for konvertering er en avgjørende prosess der man analyserer og justerer nettsidens elementer for å maksimere antallet besøkende som utfører en ønsket handling, som for eksempel et kjøp eller en påmelding. Dette er ikke bare et spørsmål om å justere en enkelt faktor, men å forstå og forbedre den samlede brukeropplevelsen og brukerreisen.

Ved å bruke disse metodene kan man forvandle nettstedstrafikk til verdifulle handlinger, noe som bidrar til vekst og suksess for virksomheten.

Rapportering og visualisering

Rapportering og visualisering er avgjørende for å oversette komplekse datasett til innsikter som kan deles og handles på innen en organisasjon. Effektiv visualisering og rapportering gjør at dataene snakker, avslører historier skjult i rå tall og gjør det mulig for beslutningstakere å forstå resultatene raskt.

Nøkkelen til effektiv rapportering og visualisering:

 • Tilpasset Kommunikasjon: Dashboards og rapporter må tilpasses for ulike mottakere – det tekniske teamet kan trenge detaljerte analyser, mens ledelsen kanskje foretrekker høy-nivå oversikter.
 • Fokus på KPI-er: Sentrale ytelsesindikatorer (KPI-er) bør være hjørnesteinene i enhver rapport for å vise prestasjon mot forretningsmål.
 • Tidseffektivitet: Automatisering av rapporter sparer tid og sikrer at dataene alltid er oppdaterte og relevante.

Visualiseringsverktøy som Google Data Studio, Tableau, og Microsoft Power BI kan transformere rådata til interaktive dashboards, som gir liv til tallene gjennom farger, grafer og animasjoner.

Fordeler med gode dashboards:

 • Rask Tolkning: En godt designet dashboard tillater rask tolkning av data, noe som er avgjørende for å ta raskere og mer informerte beslutninger.
 • Oppdagelse av Mønstre: Visuelle elementer kan hjelpe brukerne å identifisere trender og anomalier som kanskje ikke er umiddelbart åpenbare i rådata.
 • Delebarhet: De er lett å dele med andre, noe som gjør kommunikasjonen om datainnsikter mer effektiv.

For å maksimere effektiviteten av rapportering og visualisering, bør man:

 • Bruk Riktig Visualiseringsteknikk: Hver datatyp krever en passende visualiseringsmetode. For eksempel, linjediagrammer for trender over tid, stolpediagrammer for sammenligninger og kart for geografiske data.
 • Minimalistisk Design: Unngå overflødig bruk av farger og elementer som ikke tilfører verdi til forståelsen av dataene.
 • Interaktivitet: Tilby interaktive elementer som filtrering og drill-downs for å tillate brukere å utforske dataene på egen hånd.

Triangulering i Rapportering:

 • Bruk Flere Kilder: For å sikre at innsiktene er robuste, bør data fra forskjellige kilder sammenlignes og trianguleres for å bekrefte funnene.

Med riktig tilnærming til rapportering og visualisering kan organisasjoner sørge for at de ikke bare samler inn data, men at de også kan bruke disse dataene til å drive endring og forbedring gjennom hele bedriften.

Handling basert på analyse

Analyse er ikke bare for å forstå – det er for å handle. Når du har samlet og analysert dataene, er det på tide å gjøre denne innsikten til konkrete forbedringstiltak. Dette steget er kritisk: uten handling, er all innsamling og analyse av data forgjeves. Husk at data og innsikt er ferskvare, så det anbefales å benytte innsikten tidlig. 

Fra Innsikt til Handling:

 • Prioriter Handlinger: Basert på analysen, identifiser hvilke områder som trenger øyeblikkelig oppmerksomhet og hvilke som kan planlegges for langsiktig utvikling.
 • Sett Opp Testplaner: Hypoteser basert på analyse bør testes. Bruk A/B-testing eller multivariat testing for å se hvilke endringer som faktisk påvirker brukeratferd og konverteringer.
 • Integrer med Andre Datakilder: Webanalyse gir verdifull innsikt, men den blir enda kraftigere når den kombineres med andre datakilder, som CRM-systemer eller kundeservicefeedback.

Implementering av Forbedringer:

 • Nettstedsoptimalisering: Bruk innsikten fra webanalysen til å gjøre endringer på nettstedet for å forbedre brukeropplevelsen og konverteringsratene.
 • Innholdstilpasning: Tilpass innholdet basert på hva som resonnerer med publikum. Hvis visse typer innhold har bedre ytelse, produser flere av disse.
 • Teknisk SEO: Sørg for at nettstedet ditt er teknisk optimalisert for søkemotorer, basert på innsikten om hvordan folk søker og finner nettstedet ditt.

Mål og Juster:

 • Mål Effekten: Etter at forbedringer er gjennomført, mål effekten i forhold til de samme KPI-ene som ble brukt til å identifisere behovet for endring.
 • Vær Agile: Vær klar til å justere raskt basert på resultatene fra dine tester og endringer. Agile markedsføringsmetoder tillater kontinuerlig forbedring basert på sanntidsdata.

Lær og Iterer:

 • Dokumenter Lærdommer: Hver endring og test gir verdifull lærdom. Dokumenter disse og del dem med teamet ditt.
 • Iterer Prosessen: Digital markedsføring og webanalyse er en kontinuerlig prosess. Det du lærer bør føre til nye tester og forbedringer.

Handling basert på analyse er kjernen i vellykket digital markedsføring. Ved å kontinuerlig bruke data til å informere beslutninger, kan du sikre at bedriften din ikke bare holder tritt med endringer, men også leder an i digital innovasjon.

Sammendrag

Å dykke dypt inn i webanalyse er mer enn bare å samle data; det er en omfattende prosess som krever forståelse, taktikk, og kontinuerlig forbedring. Fra inngående analyse av trafikkdata og brukeroppførsel, til strategisk integrasjon med andre datakilder, legger den grunnlaget for informerte beslutninger og målrettet handling.

Optimalisering for konvertering er en kontinuerlig syklus av testing, måling og forbedring, hvor hvert skritt er designet for å forvandle besøkende til kunder. Ved å anvende A/B-testing og grundig undersøkelse av konverteringstrakter, kan man identifisere og fjerne hindringer som står i veien for brukerens reise mot konvertering.

Samtidig åpner integrering med andre datakilder som CRM-systemer, Google Ads, og CDP-er for en rikere, mer detaljert forståelse av kundereisen, og gir en helhetlig tilnærming til analyse og handling. Ved å supplere webanalyse med innsikter fra disse kildene, kan man oppnå en mer nøyaktig måling og forståelse av kundenes behov og adferd.

Effektiv rapportering og visualisering gir denne innsikten en form som er forståelig og handlingsbar på tvers av alle nivåer i en organisasjon, fra executive til operasjonelt nivå. Dette gjør at strategiske og taktiske beslutninger kan tas raskere og med større tillit.

I sum er kraften i webanalyse ikke bare i de dataene som samles inn, men i de innsiktene som trekkes ut, de handlingene som tas, og de resultater som drives frem. Det er en uunnværlig del av digital markedsføring og forretningsutvikling, som når den brukes riktig, kan føre til betydelig vekst og suksess. Det er en kontinuerlig prosess og du kan ikke gjøre alt på en gang. Det må prioriteres, det må planlegges og det må operasjonaliseres over tid. 

Trenger du hjelp eller bistand med webanalyse? Ta kontakt med Mcminn!

Comments