Skip to content

Oppslagsverk på fagtermer innen digital markedsføring

Det er mange fagtermer og noen av disse kan være vanskelig å forstå og kjenne til. Derfor har vi laget en liste med fagtermer som du kan bruke som oppslagsverk når du trenger det.

Hvis det er terminologier du ikke finner her, vennligst send oss et forslag i skjemaet her. 

Form CTA

Analyse

 • Beskrivelse: Prosessen med å systematisk samle, vurdere og tolke data.
 • Brukes: For å forstå brukeradferd og effektivisere nettsideytelse.
 • Innsikt: Gir grunnlag for datadrevne beslutninger for forbedringer.

Målinger

 • Beskrivelse: Kvantitative data som indikerer forskjellige aspekter av nettstedets ytelse.
 • Brukes: Som benchmarks og for å spore endringer over tid.
 • Innsikt: Hjelper med å identifisere suksesser og områder som krever oppmerksomhet.

Konverteringsrate

 • Beskrivelse: Prosentandelen av besøkende som fullfører et ønsket mål.
 • Brukes: For å måle effektiviteten av et nettsted eller en kampanje.
 • Innsikt: Reflekterer hvor godt nettstedet oppfyller sine forretningsmål.

Trafikk

 • Beskrivelse: Mengden av data og besøkende som kommer til et nettsted.
 • Brukes: For å måle nettstedets popularitet og markedsføringskampanjers effekt.
 • Innsikt: Indikerer nettstedets rekkevidde og tiltrekningskraft.

Unike brukere

 • Beskrivelse: Antallet individuelle personer som besøker et nettsted i en gitt periode.
 • Brukes: For å vurdere nettstedets rekkevidde og brukerbase.
 • Innsikt: Gir et mål på nettstedets evne til å tiltrekke nye besøkende.

Øktvarighet

 • Beskrivelse: Tiden en bruker tilbringer på nettstedet i en enkelt økt.
 • Brukes: For å evaluere brukerengasjement og innholdsverdi.
 • Innsikt: Høyere varighet kan indikere større engasjement og interesse

Klikkfrekvens (CTR)

 • Beskrivelse: Forholdet mellom brukere som klikker på en bestemt lenke og antallet totale brukere som ser lenken.
 • Brukes: For å måle effektiviteten av annonser og oppfordringer til handling.
 • Innsikt: Bidrar til å vurdere hvor tiltrekkende et tilbud eller innhold er.

Målside

 • Beskrivelse: En bestemt side som er satt opp som et mål for en konvertering eller viktig handling på et nettsted.
 • Brukes: For å spore når brukere fullfører spesifikke mål, som kjøp eller registreringer.
 • Innsikt: Gir informasjon om hvor vellykket nettstedet er i å oppnå sine forretningsmål.

Hendelser

 • Beskrivelse: Brukerinteraksjoner med innhold som kan måles uavhengig av en sidevisning eller skjermvisning.
 • Brukes: For å spore og analysere hvordan brukere interagerer med nettstedet og dets funksjoner.
 • Innsikt: Gir dypere forståelse av brukerengasjement og effektiviteten av interaktive elementer.

Funneler

 • Beskrivelse: En serie av trinn som en bruker går gjennom mot en konvertering.
 • Brukes: For å identifisere hvor brukere faller fra og for å optimalisere konverteringsprosessen.
 • Innsikt: Avslører viktige barrierer som hindrer konverteringer.

Segmentering

 • Beskrivelse: Prosessen med å dele brukere eller hendelser i undergrupper basert på definerte kriterier.
 • Brukes: For å isolere og analysere spesifikke brukergrupper eller atferdsmønstre.
 • Innsikt: Muliggjør mer målrettede og effektive markedsføringsstrategier.

Attribusjon

 • Beskrivelse: Prosessen med å tildele kreditt for konverteringer til ulike berøringspunkter i kundereisen.
 • Brukes: For å forstå hvilke markedsføringskanaler og berøringspunkter som bidrar mest til konverteringer.
 • Innsikt: Informerer om hvordan man skal allokere markedsføringsbudsjett for maksimal effekt.

Kanal

 • Beskrivelse: En metode eller plattform brukt for å tiltrekke besøkende til et nettsted, som organisk søk eller sosiale medier.
 • Brukes: For å analysere og sammenligne effektiviteten av forskjellige markedsføringskanaler.
 • Innsikt: Bidrar til å finjustere markedsføringsstrategi basert på kanalprestasjon.

Direkte trafikk

 • Beskrivelse: Besøkende som kommer direkte til et nettsted ved å skrive inn URL-en eller gjennom bokmerker.
 • Brukes: Som en indikator på merkevarebevissthet og kundelojalitet.
 • Innsikt: Kan indikere styrken av et merkenavn eller effektiviteten av offline kampanjer.

Organisk søk

 • Beskrivelse: Besøkende som kommer til et nettsted fra en søkemotorresultatside uten å ha klikket på en betalt annonse.
 • Brukes: For å vurdere effektiviteten av SEO-strategier.
 • Innsikt: Reflekterer nettstedets synlighet og rangering i søkemotorer.

Betalt søk

 • Beskrivelse: Trafikk som genereres gjennom betalte annonser på søkemotorer.
 • Brukes: For å trekke rask trafikk og som en del av en omfattende markedsføringsstrategi.
 • Innsikt: Gir informasjon om ROI for betalte kampanjer og effektivitet av søkeord.

Henvisningstrafikk

 • Beskrivelse: Besøkende som kommer til nettstedet fra en annen kilde enn en søkemotor, som en annen nettside.
 • Brukes: For å spore hvordan eksterne kilder driver trafikk til nettstedet.
 • Innsikt: Bidrar til å identifisere verdifulle partnere og innholdsstrategier.

Sosial trafikk

 • Beskrivelse: Besøkende som kommer til et nettsted fra sosiale medieplattformer.
 • Brukes: For å måle engasjement og effekt av sosiale mediekampanjer.
 • Innsikt: Indikerer nettstedets popularitet på sosiale medier og effekten av sosial deling.

Kampanjer

 • Beskrivelse: Målrettede markedsføringsinitiativ for å øke bevissthet og drive handling.
 • Brukes: For å generere interesse og spore effektivitet av markedsføringstiltak.
 • Innsikt: Kan avdekke suksessfaktorer og forbedringsområder i markedsføringsstrategier.

Tagger

 • Beskrivelse: Små kodesnutter som samler informasjon om brukerinteraksjoner på et nettsted.
 • Brukes: For å spore spesifikke brukeraktiviteter og hendelser.
 • Innsikt: Gir detaljert innsikt i hvordan brukere interagerer med nettstedet.

Cookies

 • Beskrivelse: Datafiler lagret på brukerens enhet som hjelper til med å huske informasjon om besøket.
 • Brukes: For å tilpasse brukeropplevelser og spore besøkende over tid.
 • Innsikt: Viktig for personalisering og forståelse av brukeradferd over flere økter.

Brukeratferd

 • Beskrivelse: Mønstre og handlinger som brukere utfører på et nettsted.
 • Brukes: For å analysere hvordan folk navigerer og engasjerer seg med nettstedet.
 • Innsikt: Bidrar til å forme brukeropplevelser og forbedre nettstedets layout og funksjonalitet.

Heatmaps

 • Beskrivelse: Visuelle representasjoner av data som viser hvor brukere klikker, beveger seg og skroller på en side.
 • Brukes: For å visualisere brukerengasjement på nettsider.
 • Innsikt: Identifiserer varme soner for interaksjon og områder som overses av brukere.

Skjermoppløsning

 • Beskrivelse: Målet på antall piksler på en skjerm i lengde og bredde.
 • Brukes: For å optimalisere nettsidedesign for ulike enheter og skjermstørrelser.
 • Innsikt: Hjelper i design av responsivt og tilgjengelig nettinnhold.

Mobiltrafikk

 • Beskrivelse: Besøkende som kommer til et nettsted fra mobile enheter.
 • Brukes: For å forstå og optimalisere brukeropplevelsen på mobil.
 • Innsikt: Nødvendig for å tilpasse strategier til en stadig mer mobil brukerbase.

Desktoptrafikk

 • Beskrivelse: Brukere som besøker et nettsted fra en stasjonær eller bærbar datamaskin.
 • Brukes: For å sammenligne og forstå forskjeller i brukeratferd på ulike enheter.
 • Innsikt: Kan informere om design og funksjonalitet tilpasset desktop-brukere.

Tablettrafikk

 • Beskrivelse: Besøkende som bruker nettbrett for å få tilgang til nettstedet.
 • Brukes: For å vurdere og forbedre brukeropplevelsen på nettbrett.
 • Innsikt: Viktig for å sikre at nettstedet fungerer godt på tvers av alle typer enheter.

Brukerstrøm (User-flow)

 • Beskrivelse: Visualisering av sekvensen av sider besøkt av brukere innen en økt.
 • Brukes: For å analysere navigasjonsmønstre og brukerflyt.
 • Innsikt: Avdekker hvordan brukere beveger seg gjennom et nettsted og hvor de kan oppleve utfordringer.

Klikksti (click path)

 • Beskrivelse: Den nøyaktige sekvensen av hyperlenker en bruker klikker på gjennom et nettsted.
 • Brukes: For å spore brukerens navigasjonssti og beslutningsprosess.
 • Innsikt: Gir forståelse for hvordan innhold og lenker påvirker brukeratferd og konverteringer.

Avvisningsfrekvens

 • Beskrivelse: Prosentdelen av økter der en bruker forlater nettstedet fra den inngående siden uten å interagere.
 • Brukes: Som en indikator på siderelevans og brukerengasjement.
 • Innsikt: En høy avvisningsfrekvens kan tyde på at innholdet ikke møter brukerens forventninger.

Konverteringsfunnel

 • Beskrivelse: En trinnvis prosess som leder en potensiell kunde mot en konverteringshandling.
 • Brukes: For å visualisere og optimalisere brukerens reise mot konvertering.
 • Innsikt: Identifiserer stadier i funnelen hvor brukere faller av og muligheter for forbedring.

KPI (Key Performance Indicator)

 • Beskrivelse: Spesifikke målbare verdier som indikerer prestasjonen til ulike aspekter av en virksomhet.
 • Brukes: For å vurdere suksessen av en organisasjon eller aktivitet i forhold til mål.
 • Innsikt: Kritisk for å forstå fremgang og styre strategiske beslutninger.

ROI (Return on Investment)

 • Beskrivelse: En beregning som måler avkastningen av en investering i forhold til dens kostnad.
 • Brukes: For å evaluere lønnsomheten og effektiviteten av ulike investeringer.
 • Innsikt: Essensiell for å bestemme hvor budsjettet skal allokering for maksimal avkastning.

CPC (Cost per Click)

 • Beskrivelse: Kostnaden en annonsør betaler for hver klikk på en annonse.
 • Brukes: I betalt søkemarkedsføring for å vurdere kostnadseffektiviteten av annonser.
 • Innsikt: Gir innsikt i hvor mye trafikk som genereres i forhold til kostnadene.

CPA (Cost per Acquisition)

 • Beskrivelse: Kostnaden for å oppnå en konvertering eller et salg.
 • Brukes: For å vurdere og optimalisere effektiviteten av markedsføringskampanjer.
 • Innsikt: Hjelper med å avgjøre om investeringer i markedsføring fører til lønnsomme kundeanskaffelser.

CPM (Cost per Thousand Impressions)

 • Beskrivelse: Prisen en annonsør betaler for tusen visninger (impressions) av en annonse.
 • Brukes: I online annonsering for å kjøpe annonseplass.
 • Innsikt: Nyttig for merkevarebygging og rekkeviddekampanjer, der fokus er på synlighet.

Engasjement

 • Beskrivelse: Mål på brukerinteraksjon og involvering med et nettsteds innhold.
 • Brukes: For å vurdere kvaliteten på brukeropplevelsen og innholdets appell.
 • Innsikt: Høyere engasjement indikerer ofte et mer verdifullt og relevant nettsted for brukerne.

Side per økt

 • Beskrivelse: Gjennomsnittlig antall sider en bruker ser på i løpet av en økt.
 • Brukes: For å forstå dybden av brukerengasjement og interessen for nettstedets innhold.
 • Innsikt: Kan signalisere om innholdet er engasjerende nok til å holde brukere navigerende.

Utsjekksside

 • Beskrivelse: Siden hvor en bruker fullfører en transaksjon eller et kjøp.
 • Brukes: For å analysere effektiviteten av kjøpsprosessen og identifisere avbrytelser.
 • Innsikt: Viktig for e-handelsnettsteder for å forstå og forbedre konverteringsrater.

Landingsside

 • Beskrivelse: Den første siden en bruker lander på etter å ha klikket på en lenke eller annonse.
 • Brukes: For å vurdere effektiviteten av spesifikke innhold og kampanjer.
 • Innsikt: Landingssider med høy konverteringsrate er viktige for suksessfulle markedsføringskampanjer.

Exit Rate

 • Beskrivelse: Prosentandelen av alle sidevisninger som var siste i økten, hvor brukeren forlater nettstedet.
 • Brukes: For å identifisere sider der brukere ofte avslutter sin bruk av nettstedet.
 • Innsikt: Kan indikere problemer med innholdet eller navigasjonen på disse sidene.

Sidehastighet

 • Beskrivelse: Tiden det tar for en side å laste og bli interaktiv for brukeren.
 • Brukes: Som en viktig faktor for både SEO og brukeropplevelse.
 • Innsikt: Lang lastetid kan negativt påvirke både søkemotorrangeringer og brukertilfredshet.

Lastetid

 • Beskrivelse: Den totale tiden det tar for en nettside å laste fullstendig i en nettleser.
 • Brukes: For å måle og forbedre nettstedets ytelse.
 • Innsikt: Raske nettsider forbedrer brukeropplevelsen og kan redusere avvisningsraten.

Responsivt design

 • Beskrivelse: En tilnærming til webdesign som sikrer at nettsider fungerer godt på ulike enheter og skjermstørrelser.
 • Brukes: For å tilby en optimal brukeropplevelse på tvers av alle enheter.
 • Innsikt: Er essensielt for å engasjere brukere i en stadig mer mobil-dominert verden.

Brukervennlighet

 • Beskrivelse: Hvor enkelt det er for brukere å interagere med og navigere på et nettsted.
 • Brukes: For å forbedre nettstedets funksjonalitet og øke brukertilfredshet.
 • Innsikt: God brukervennlighet er avgjørende for å holde brukere engasjert og forbedre konverteringsrater.

A/B-testing

 • Beskrivelse: En metode hvor to versjoner av en side eller et element sammenlignes for å bestemme hvilken som presterer best.
 • Brukes: For å ta datadrevne beslutninger om endringer i nettsteddesign og funksjonalitet.
 • Innsikt: Bidrar til kontinuerlig forbedring av brukeropplevelsen og konverteringsrater.

Multivariat testing

 • Beskrivelse: En prosess for å teste flere variabler samtidig for å se hvordan kombinasjoner av endringer påvirker brukeratferd.
 • Brukes: Når man ønsker å forstå hvordan forskjellige elementer samhandler med hverandre.
 • Innsikt: Gir dypere innsikt enn A/B-testing ved å vise hvilke elementkombinasjoner som er mest effektive.

Kontrollgruppe

 • Beskrivelse: En gruppe brukere som ikke blir utsatt for endringene i en A/B-test, som tjener som benchmark.
 • Brukes: For å sammenligne mot en eksperimentgruppe og måle effekten av variabler som testes.
 • Innsikt: Nødvendig for å avgjøre om endringer har en statistisk signifikant effekt.

Variabel

 • Beskrivelse: Ethvert element, funksjon eller innhold som kan endres og testes i en A/B- eller multivariat test.
 • Brukes: For å identifisere hvilke aspekter ved et nettsted som bidrar til eller hindrer konverteringer.
 • Innsikt: Forståelse av hvilke variabler som har størst innvirkning kan føre til mer målrettede forbedringer.

Analyseverktøy

 • Beskrivelse: Programvare eller plattformer som samler inn og analyserer data om nettstedets bruk og ytelse.
 • Brukes: For å trekke ut meningsfull statistikk og innsikt fra store mengder data.
 • Innsikt: Uunnværlig for å informere beslutningstaking og strategiplanlegging.

Dashboard

 • Beskrivelse: Et visuelt grensesnitt som viser viktige data og metrikker på en oversiktlig og lett forståelig måte.
 • Brukes: Som et verktøy for raskt å overvåke og rapportere om ytelse.
 • Innsikt: Dashboards er essensielle for å gi stakeholders en umiddelbar forståelse av nøkkeltall.

Datautvinning

 • Beskrivelse: Prosessen med å analysere store databaser for å finne mønstre og sammenhenger.
 • Brukes: For å avdekke skjulte innsikt som kan informere strategiske beslutninger.
 • Innsikt: Kan lede til oppdagelsen av nye trender og atferdsmønstre som ikke er umiddelbart åpenbare.

Datavisualisering

 • Beskrivelse: Fremstilling av data i grafisk format for å gjøre informasjonen mer tilgjengelig og forståelig.
 • Brukes: For å kommunisere komplekse data på en klar og engasjerende måte.
 • Innsikt: Gjør det lettere for mennesker å forstå store datamengder og trekke konklusjoner fra dem.

Inntekter per besøk

 • Beskrivelse: Den gjennomsnittlige inntekten som genereres for hver besøk til nettstedet.
 • Brukes: Som en viktig økonomisk indikator for nettstedets effektivitet.
 • Innsikt: Bidrar til å vurdere nettstedets monetære suksess og ROI av markedsføringstiltak.

Målkonverteringer

 • Beskrivelse: Antall ganger besøkende fullfører et ønsket mål eller handling på et nettsted.
 • Brukes: For å måle suksessen til bestemte mål og kampanjer.
 • Innsikt: Direkte indikator på nettstedets evne til å drive brukerhandling som genererer verdi.

Leadsgenerering

 • Beskrivelse: Prosessen med å tiltrekke og konvertere potensielle kunder til faktiske leads.
 • Brukes: For å øke kundebasen og fremme salgsmuligheter.
 • Innsikt: Effektiv leadsgenerering er sentral for vekst og bærekraftig forretningsutvikling.

Remarketing

 • Beskrivelse: En form for online annonsering som lar deg vise målrettede annonser til brukere som tidligere har besøkt nettstedet ditt.
 • Brukes: For å re-engasjere brukere som ikke har konvertert.
 • Innsikt: Øker sjansen for konvertering ved å holde merket top-of-mind hos potensielle kunder.

Personalisering

 • Beskrivelse: Tilpasning av nettstedinnhold og brukeropplevelser basert på individuelle brukerdata og preferanser.
 • Brukes: For å øke relevansen og effektiviteten av nettstedet for den enkelte bruker.
 • Innsikt: Personaliserte opplevelser kan forbedre brukertilfredshet og øke konverteringsrater.

SEO (Search Engine Optimization)

 • Beskrivelse: Optimalisering av nettsted for å forbedre synlighet og rangering i søkemotorers organiske resultater.
 • Brukes: For å tiltrekke mer trafikk fra søkemotorer på en kostnadseffektiv måte.
 • Innsikt: Essensielt for å oppnå langvarig og bærekraftig online tilstedeværelse.

SEM (Search Engine Marketing)

 • Beskrivelse: Bruk av betalte annonseringsstrategier for å øke synligheten i søkemotorenes resultatsider.
 • Brukes: For å generere rask trafikk og synlighet for bestemte nøkkelord.
 • Innsikt: Kan gi umiddelbare resultater, men krever kontinuerlig investering og optimalisering.

Søkeord

 • Beskrivelse: Ord eller fraser som brukere skriver inn i søkemotorer for å finne relevant innhold.
 • Brukes: For å optimalisere innhold og annonser for å tiltrekke seg målrettet trafikk.
 • Innsikt: Valg av riktige søkeord er kritisk for både SEO og SEM suksess.

Meta Tags

 • Beskrivelse: Snutter av tekst som beskriver en sideinnholds kontekst; ikke synlige på selve siden, men i koden.
 • Brukes: For å gi søkemotorer informasjon om sidens innhold.
 • Innsikt: Gode meta tags kan forbedre en sides synlighet og klikkrate fra søkeresultatsidene.

Algoritmer

 • Beskrivelse: Komplekse matematiske formelsett som bestemmer hvordan data behandles eller sorteres, spesielt i søkemotorer.
 • Brukes: For å forstå hvordan forskjellige digitale handlinger påvirker synlighet og rangering.
 • Innsikt: Kunnskap om algoritmer er nødvendig for å navigere i digital markedsføring effektivt.

Analytics API

 • Beskrivelse: Et programmeringsgrensesnitt som tillater henting av data fra en analyseplattform til egendefinerte applikasjoner.
 • Brukes: For å integrere og automatisere datainnsamling og rapportering.
 • Innsikt: API-er gjør det mulig å skreddersy analyseverktøy og dashboards for spesifikke behov.

Benchmarking

 • Beskrivelse: Sammenligning av egne data og prestasjoner mot bransjestandarder eller konkurrenter.
 • Brukes: For å evaluere ytelse og identifisere områder for forbedring.
 • Innsikt: Gir kontekst til data og hjelper med å sette realistiske mål og forventninger.

Brukerdemografi

 • Beskrivelse: Data om brukernes alder, kjønn, interesser, og geografisk plassering.
 • Brukes: For å forstå og segmentere målgruppen for bedre målrettet markedsføring.
 • Innsikt: Demografisk innsikt er viktig for å tilpasse kommunikasjon og tilbud til brukernes behov.

Brukeropplevelse (UX)

 • Beskrivelse: Helheten av brukerens interaksjoner og opplevelser med et nettsted eller produkt.
 • Brukes: For å utforme nettsteder som er intuitive, tilfredsstillende og enkle å bruke.
 • Innsikt: En positiv brukeropplevelse er avgjørende for å holde brukere engasjert og lojale.

Brukerinterface (UI)

 • Beskrivelse: Grensesnittet der interaksjoner mellom mennesker og maskiner finner sted, inkludert skjermdesign og navigasjonselementer.
 • Brukes: For å skape intuitive og tiltalende grensesnitt som letter brukerhandlinger.
 • Innsikt: Et godt designet UI kan forbedre brukertilfredshet og øke konverteringsrater.

Clickstream Analyse

 • Beskrivelse: Sporing og analyse av stiene brukere tar gjennom et nettsted.
 • Brukes: For å forstå hvordan brukere navigerer og hvilke stier som fører til konvertering.
 • Innsikt: Clickstream data kan avsløre viktige innsikter om brukerpreferanser og navigasjonsproblemer.

Cloud Analytics

 • Beskrivelse: Webanalyseverktøy som kjører på skybaserte infrastrukturer.
 • Brukes: For å dra nytte av skalerbarhet, fleksibilitet og ofte reduserte kostnader som skytjenester tilbyr.
 • Innsikt: Skyanalytikk kan behandle store datamengder mer effektivt og gjøre dem tilgjengelig overalt.

Cross-Device Tracking

 • Beskrivelse: Evnen til å spore en brukers interaksjoner over flere enheter.
 • Brukes: For å få en helhetlig forståelse av brukeratferd og kundereiser.
 • Innsikt: Nødvendig for å forstå multi-enhet brukermønstre og for å tilby en sømløs brukeropplevelse på tvers av alle plattformer.

Datalager

 • Beskrivelse: Et sentralisert system for lagring og håndtering av store mengder strukturerte data.
 • Brukes: Som en del av en stor datainfrastruktur for å lagre og analysere historiske data over tid.
 • Innsikt: Datalager gir muligheten til å utføre komplekse analyser og generere innsikt fra historiske trender.

Data Modellering

 • Beskrivelse: Prosessem for å opprette en datamodell for hvordan data skal lagres og organiseres.
 • Brukes: For å effektivisere datahåndtering og lette søk etter og analyse av data.
 • Innsikt: Riktig data modellering er fundamentalt for å sikre at data er nyttige og tilgjengelige for analyseformål.

E-handel Analyse

 • Beskrivelse: Spesialisert analyse som fokuserer på data relatert til online kjøp og kundeadferd i e-handelskontekster.
 • Brukes: For å spore salgsytelse, kundeadferd, og konverteringsrater på e-handelsplattformer.
 • Innsikt: Gir grunnleggende innsikt i hva som driver salg og hvordan man kan forbedre e-handelsopplevelsen.

Filtre

 • Beskrivelse: Innstillinger i webanalyseverktøy som ekskluderer eller inkluderer visse data i rapportene.
 • Brukes: For å rense dataene for støy og fokusere på relevant informasjon.
 • Innsikt: Filtre hjelper til med å gi mer nøyaktige data og bedre innsikt, ved for eksempel å ekskludere intern trafikk.

Geografisk Analyse

 • Beskrivelse: Undersøkelse av brukerdata basert på deres geografiske plassering.
 • Brukes: For å forstå hvordan ulike regioner presterer og for å målrette innhold og kampanjer.
 • Innsikt: Gir innsikt i markedstrender og brukeradferd på tvers av forskjellige lokasjoner.

IP-sporing

 • Beskrivelse: Identifisering av brukernes geografiske plassering og annen informasjon via deres IP-adresse.
 • Brukes: For å gi personlig tilpasset innhold eller for rettslige formål.
 • Innsikt: Kan avsløre nyttig informasjon om brukergrupper og bidra til målrettet markedsføring.

JavaScript-bibliotek

 • Beskrivelse: Samlinger av forhåndsskrevet JavaScript-kode som kan brukes til å bygge webanalysefunksjoner raskere.
 • Brukes: For å implementere sporingskoder og andre analytiske funksjoner på nettstedet.
 • Innsikt: Forenkler prosessen med å legge til avanserte webanalysefunksjoner og sparer tid i utviklingen.

Landingssideoptimalisering

 • Beskrivelse: Forbedring av landingssider for å øke konverteringsraten.
 • Brukes: For å gjøre førsteinntrykket så effektivt som mulig og for å lede brukere mot konvertering.
 • Innsikt: Optimaliserte landingssider er avgjørende for å maksimere effekten av trafikk og annonsering.

Machine Learning

 • Beskrivelse: Bruk av algoritmer som tillater datamaskiner å lære fra og gjøre forutsigelser basert på data.
 • Brukes: For å finne mønstre i store datamengder og for å forbedre automatisering av komplekse oppgaver.
 • Innsikt: Machine learning kan avdekke innsikter som ellers ville være for komplekse eller subtile for menneskelig analyse.

Nettstedsovervåkning

 • Beskrivelse: Kontinuerlig sporing av nettstedets tilgjengelighet, ytelse og funksjonalitet.
 • Brukes: For å sikre at nettstedet er oppe og fungerer som det skal, og for å raskt identifisere problemer.
 • Innsikt: Overvåkning er essensielt for å opprettholde en positiv brukeropplevelse og for å forhindre tap av inntekter.

Optimaliseringsrate

 • Beskrivelse: Prosentandelen av totalt antall tester som fører til en forbedring.
 • Brukes: For å vurdere effektiviteten av optimaliseringstiltak.
 • Innsikt: Høy optimaliseringsrate indikerer at tilnærminger til testing og forbedring er på riktig spor.

Page Authority

 • Beskrivelse: En score som angir en sides sannsynlighet for å rangere godt i søkemotorresultater.
 • Brukes: Som en del av SEO-strategier for å bedømme og forbedre enkeltsiders ytelse.
 • Innsikt: Sider med høy page authority er mer sannsynlige å trekke trafikk og bidra til nettstedets generelle synlighet.

Pixel Tracking

 • Beskrivelse: En metode for å spore brukeradferd og konverteringer ved hjelp av en liten grafikkfil kalt en pixel.
 • Brukes: For å samle detaljert informasjon om brukerinteraksjoner, ofte i forbindelse med annonsering.
 • Innsikt: Gir mulighet for presis målretting og måling av reklamekampanjers effektivitet.

Prediktiv Analyse

 • Beskrivelse: Bruk av data, statistiske algoritmer og machine learning-teknikker for å identifisere sannsynligheten for fremtidige utfall basert på historiske data.
 • Brukes: For å gjøre informerte gjetninger om fremtidige trender og brukeradferd.
 • Innsikt: Kan hjelpe bedrifter å forutse behov, optimalisere ressurser og forbedre brukerforståelse.

Referral Path

 • Beskrivelse: Den spesifikke ruten en bruker tok for å komme til nettstedet ditt fra en annen kilde.
 • Brukes: For å spore hvor trafikken kommer fra og hvilke eksterne sider som driver besøk.
 • Innsikt: Forståelse av henvisningsstier kan informere om partnerskapsmuligheter og effektiviteten av ekstern linkbygging.

Sesjonsopptak

 • Beskrivelse: Opptak av brukerøkter for å se nøyaktig hvordan besøkende samhandler med nettstedet.
 • Brukes: For å identifisere brukervennlighetsproblemer og forbedre nettsteddesignet.
 • Innsikt: Sesjonsopptak gir en detaljert forståelse av brukeratferd som kan brukes til å forbedre brukeropplevelsen.

Site Search Analyse

 • Beskrivelse: Analyse av data generert fra søk utført på nettstedet ditt.
 • Brukes: For å forstå hva brukere leter etter og om de finner det på nettstedet ditt.
 • Innsikt: Kan avsløre innholdsmangler eller muligheter for forbedringer i nettstedets navigasjon.

Tracking Code

 • Beskrivelse: En snutt av kode som legges til på en nettside for å samle data om besøkende.
 • Brukes: For å spore brukeradferd, trafikkilder, konverteringer og andre viktige metrikker.
 • Innsikt: Essensiell for å samle nøyaktig brukerdata og forstå effekten av ulike markedsføringstiltak.

Brukerreise

 • Beskrivelse: Den komplette stien en bruker tar fra første engasjement til den endelige handlingen på et nettsted.
 • Brukes: For å kartlegge og forstå alle berøringspunkter og interaksjoner brukeren har med merkevaren.
 • Innsikt: Gir et helhetsbilde av brukeropplevelsen og avdekker muligheter for forbedring.

Webkroker

 • Beskrivelse: Automatiserte meldinger sendt fra en webapplikasjon når en hendelse oppstår.
 • Brukes: For å integrere ulike webapplikasjoner og automatisere arbeidsflyter.
 • Innsikt: Webkroker gjør det mulig å reagere raskt på brukerhandlinger og forenkle systemintegrasjoner.

Widget

 • Beskrivelse: Et interaktivt element som kan legges til på et nettsted for å vise dynamisk innhold eller tilby en spesifikk funksjon.
 • Brukes: For å forbedre brukerengasjement og gi tilleggsfunksjoner som værmeldinger, kalendere, eller live chat.
 • Innsikt: Widgets kan øke nettstedets funksjonalitet og brukervennlighet uten å kreve omfattende kodeendringer.

XML Sitemaps

 • Beskrivelse: En fil som hjelper søkemotorer med å forstå nettstedets struktur og innhold.
 • Brukes: For å sikre at søkemotorer kryper og indekserer sidene på nettstedet ditt effektivt.
 • Innsikt: Sitemaps er viktige for SEO og hjelper med å sikre at nytt og oppdatert innhold blir oppdaget raskere.

Yield Management

 • Beskrivelse: En variabel prissettingsstrategi basert på forståelse og forventning av kundeatferd.
 • Brukes: I industrier som hoteller, flyselskaper og reklame for å maksimere inntekt fra et begrenset lager.
 • Innsikt: Bruk av yield management i webanalyse kan hjelpe til med å optimalisere inntektene fra online annonseplasser.

Zero-party Data

 • Beskrivelse: Data som en bruker frivillig og bevisst deler med et merke, ofte gjennom interaksjon og dialog.
 • Brukes: For å bygge direkte forhold til kunder og skreddersy markedsføringsinnsatsen.
 • Innsikt: Ansvarlig bruk av zero-party data kan forbedre kundetilfredsheten og styrke merkelojaliteten.

AIDA-modellen

 • Beskrivelse: En markedsføringsmodell som beskriver stegene en kunde går gjennom i kjøpsprosessen: Awareness, Interest, Desire, Action.
 • Brukes: For å strukturere markedsføringskampanjer og innhold for å lede potensielle kunder gjennom kjøpstrakten.
 • Innsikt: Gir en ramme for å utvikle effektive kommunikasjonsstrategier på tvers av ulike kanaler.

Brand Awareness

 • Beskrivelse: Grad av kundekjennskap til merket og dets produkter.
 • Brukes: Som et viktig mål i markedsføringskampanjer for å bygge merkevarens synlighet og anerkjennelse.
 • Innsikt: Høy brand awareness er ofte assosiert med økt tillit og kundelojalitet.

Content Marketing

 • Beskrivelse: En strategisk markedsføringstilnærming fokusert på å skape og distribuere verdifullt, relevant og konsistent innhold.
 • Brukes: For å tiltrekke og engasjere en klart definert målgruppe, med mål om å drive lønnsom kundehandling.
 • Innsikt: Content marketing bygger relasjoner og kan forbedre merkepreferanser over tid.

Digital Footprint

 • Beskrivelse: Sporet av data som enkeltpersoner etterlater seg når de utfører handlinger online.
 • Brukes: For å forstå kundeadferd og for å målrette markedsføringsinnsatsen basert på brukernes online aktiviteter.
 • Innsikt: En brukers digital footprint kan gi verdifulle innsikter i preferanser og atferdsmønstre.

Engagement Rate

 • Beskrivelse: En metrikk som måler publikums engasjement med innhold, ofte brukt i sosiale medier.
 • Brukes: For å vurdere hvor godt innhold resonnerer med målgruppen og for å måle suksessen til sosiale medier-kampanjer.
 • Innsikt: Høye engagement rates indikerer sterk tilknytning til innholdet og kan øke merkevarens rekkevidde organisk.

Funnel Analysis

 • Beskrivelse: Analyse av konverteringstrakten hvor potensielle kunder går gjennom forskjellige steg før en endelig handling.
 • Brukes: For å identifisere hvor i trakten brukere faller fra og for å optimalisere trinnene for bedre konverteringsrater.
 • Innsikt: Funnel analysis er avgjørende for å forstå kundereisen og for å maksimere effektiviteten av salgsprosessen.

Growth Hacking

 • Beskrivelse: En prosess med rask eksperimentering på tvers av markedsføringskanaler og produktutvikling for å identifisere de mest effektive måtene å vokse en virksomhet på.
 • Brukes: Av oppstartsbedrifter og agile selskaper som ser etter kostnadseffektiv og innovativ markedsføring.
 • Innsikt: Growth hacking kan føre til betydelig vekst og brukeropptak, ofte med begrensede ressurser.

Influencer Marketing

 • Beskrivelse: En markedsføringsstrategi som involverer å samarbeide med innflytelsesrike personer som kan påvirke potensielle kjøpere.
 • Brukes: For å nå ut til nye målgrupper, bygge tillit og generere salg gjennom anbefalinger fra respekterte personer.
 • Innsikt: Influencer marketing kan være svært effektivt, spesielt i nisjemarkeder og blant yngre demografier.

Journey Mapping

 • Beskrivelse: En visuell fremstilling av en kundes reise gjennom alle berøringspunktene med et merke, fra første oppdagelse til etterkjøpsatferd.
 • Brukes: For å forstå og forbedre kundeopplevelsen og for å identifisere nøkkelområder for intervensjon.
 • Innsikt: Journey mapping hjelper bedrifter med å sette seg i kundens sko og skape en mer sømløs og tilfredsstillende opplevelse.

Keyword Optimization

 • Beskrivelse: Praksisen med å velge de beste nøkkelordene for å trekke målrettet trafikk fra søkemotorer til et nettsted.
 • Brukes: Som en del av en SEO-strategi for å forbedre synlighet og rangering i søkemotorresultater.
 • Innsikt: Nøkkelordsoptimalisering er avgjørende for å tiltrekke seg kvalitetstrafikk og for å sikre innholdet matcher brukerintensjonen.

Lead Generation

 • Beskrivelse: Prosessen med å tiltrekke og konvertere fremmede og potensielle kunder til noen som har en interesse i selskapets produkter eller tjenester.
 • Brukes: For å fylle salgstrakten med kvalifiserte leads som kan næres og konverteres til kunder.
 • Innsikt: En robust lead generation-strategi er grunnlaget for en vellykket salgsprosess og langsiktig vekst.

Multichannel Marketing

 • Beskrivelse: Markedsføring over flere kanaler, både online og offline, for å nå potensielle kunder gjennom deres foretrukne kommunikasjonsmidler.
 • Brukes: For å sikre et konsekvent merkebudskap og for å øke rekkevidden av markedsføringskampanjer.
 • Innsikt: Multichannel marketing krever koordinering og integrering, men kan resultere i en sterkere tilstedeværelse og større markedsandel.

Omni-Channel Marketing

 • Beskrivelse: En integrert tilnærming til markedsføring hvor kundeopplevelsen er sømløs, uansett hvilken kanal eller enhet som brukes.
 • Brukes: For å gi en konsistent og personlig kundeopplevelse på tvers av alle berøringspunkter.
 • Innsikt: Omni-channel marketing er effektivt for å bygge dypere kunderelasjoner og forbedre kundelojaliteten.

Pay-Per-Click (PPC) Advertising

 • Beskrivelse: En modell for online annonsering der annonsører betaler en avgift hver gang deres annonser blir klikket på.
 • Brukes: For å drive direkte trafikk til nettsteder og generere leads eller salg på en kostnadseffektiv måte.
 • Innsikt: PPC krever nøye nøkkelordsoptimalisering og budstrategi, men kan gi rask ROI når det gjøres riktig.

Quality Score

 • Beskrivelse: En vurdering i betalte annonseringsplattformer som måler relevansen av nøkkelordene, annonsene, og landingssidene i forhold til brukerens intensjon.
 • Brukes: For å bestemme kostnaden per klikk (CPC) og multiplisert med maksimalt bud for å bestemme annonsens rangering.
 • Innsikt: En høy Quality Score kan føre til lavere kostnader og bedre annonseplasseringer.

Retargeting

 • Beskrivelse: En online annonsestrategi som involverer å vise annonser til brukere som tidligere har besøkt ditt nettsted, men ikke gjorde et kjøp eller utførte en ønsket handling.
 • Brukes: For å øke konverteringsratene ved å minne brukere på produkter eller tjenester de viste interesse for.
 • Innsikt: Retargeting kan betydelig øke ROI ved å fokusere på individer som allerede er kjent med merkevaren din.

Search Engine Marketing (SEM)

 • Beskrivelse: En form for Internett-markedsføring som involverer fremming av nettsteder ved å øke deres synlighet i søkemotorresultatsider (SERP) gjennom optimalisering og annonsering.
 • Brukes: For å generere trafikk og synlighet fra både organiske og betalte søk.
 • Innsikt: SEM kan raskt øke et merkes synlighet og er ofte en kritisk komponent i den digitale markedsføringsmiksen.

Social Media Optimization (SMO)

 • Beskrivelse: Bruk av sosiale medier for å vokse og administrere et merkes tilstedeværelse og online omdømme.
 • Brukes: For å tiltrekke seg nye brukere, engasjere med eksisterende kunder og fremme innhold gjennom deling og interaksjoner.
 • Innsikt: SMO er viktig for å forbedre SEO og for å dra nytte av det kollektive nettverket av sosiale medier-brukere.

User Experience (UX) Design

 • Beskrivelse: Prosessen med å skape produkter som gir meningsfulle og relevante opplevelser til brukerne. Dette inkluderer design av hele prosessen med å anskaffe og integrere produktet, inkludert aspekter av merkevare, design, brukervennlighet, og funksjon.
 • Brukes: For å forbedre kundetilfredshet og lojalitet gjennom enkel og givende interaksjon med produktet eller tjenesten.
 • Innsikt: God UX design er avgjørende for å holde brukere engasjert og for å redusere churn-rate.

Viral Marketing

 • Beskrivelse: En markedsføringsstrategi som oppfordrer individer til å spre informasjon om et produkt eller en tjeneste fra person til person.
 • Brukes: For å skape eksponering, merkevarebevissthet eller oppnå andre markedsføringsmål gjennom selvreplikerende viral prosesser, lignende spredningen av virus.
 • Innsikt: Viral markedsføring kan være en kostnadseffektiv måte å nå et stort publikum raskt, men det er vanskelig å forutsi og kontrollere.

Web Content Optimization

 • Beskrivelse: Prosessen med å sørge for at innholdet på et nettsted er strukturert og presentert på best mulig måte for brukeropplevelsen og søkemotoroptimalisering.
 • Brukes: For å forbedre synligheten i søkemotorer og forbedre engasjementet og konverteringene fra besøkende.
 • Innsikt: Web content optimization er en kontinuerlig prosess som krever regelmessig evaluering og oppdatering for å møte brukernes behov og søkemotorers algoritmer.

Word-of-Mouth Marketing

 • Beskrivelse: Gratis reklame som genereres av kundenes erfaringer, og som deles med venner og familie eller via online anmeldelser og diskusjoner.
 • Brukes: For å bygge tillit og troverdighet gjennom personlige anbefalinger, som ofte er mer effektive enn tradisjonell reklame.
 • Innsikt: Word-of-mouth marketing kan ha en stor innvirkning på merkevarers omdømme og salg, og er spesielt verdifullt i en digital æra hvor anmeldelser er lett tilgjengelige.

Conversion Rate Optimization (CRO)

 • Beskrivelse: Systematisk prosess for å øke prosentandelen av besøkende til et nettsted som konverterer til kunder, eller tar en ønsket handling på en nettside.
 • Brukes: For å forbedre nettstedets ytelse basert på besøkendes adferd og tilbakemeldinger.
 • Innsikt: CRO kan føre til høyere ROI fra all webtrafikk og er essensielt for å maksimere nettstedets kommersielle effektivitet.

Customer Lifetime Value (CLV)

 • Beskrivelse: Prediksjon av nettprofitten tilskrevet hele fremtidige forholdet til en kunde.
 • Brukes: For å segmentere kunder basert på deres inntjeningspotensial og for å optimalisere markedsføringsutgifter.
 • Innsikt: Forståelse av CLV kan hjelpe bedrifter med å fokusere innsatsen på de mest lønnsomme kundesegmentene.

Dynamic Content

 • Beskrivelse: Nettsideinnhold som endrer seg basert på brukerens atferd, preferanser, og interesser.
 • Brukes: For å skape en mer tilpasset og relevant brukeropplevelse.
 • Innsikt: Dynamisk innhold kan øke engasjementet, forbedre brukeropplevelsen og øke konverteringsratene.

Email Marketing Automation

 • Beskrivelse: Bruk av programvare for å automatisere sending av e-poster basert på forhåndsbestemte triggere og atferd.
 • Brukes: For å kommunisere med kunder på en skalerbar måte og for å drive salg og kundelojalitet.
 • Innsikt: Automatiserte e-postkampanjer er effektive for å nære leads, maksimere engasjement og øke salg.

Integrated Marketing Communications (IMC)

 • Beskrivelse: En tilnærming til å skape en enhetlig og sømløs brukeropplevelse av merkevaren på tvers av forskjellige kommunikasjonskanaler.
 • Brukes: For å sikre at alle merkevarens meldinger og kommunikasjoner er konsistente og forsterker hverandre.
 • Innsikt: IMC kan forbedre merkevarens effekt i markedet og øke effektiviteten av markedsføringsbudsjettet.

KPIs (Key Performance Indicators)

 • Beskrivelse: Målbare verdier som viser hvor effektivt et selskap oppnår nøkkel forretningsmål.
 • Brukes: For å evaluere suksessen til en organisasjon eller av spesifikke aktiviteter der den engasjerer seg.
 • Innsikt: KPIs er avgjørende for å måle fremgang og justere strategier for kontinuerlig forbedring.

Mobile Marketing

 • Beskrivelse: Markedsføringsaktiviteter som er designet spesielt for mobile enheter, inkludert smarttelefoner og nettbrett.
 • Brukes: For å nå forbrukere som er på farten med personlige, tids- og stedsrelevante informasjon.
 • Innsikt: Mobile markedsføringsteknikker er nødvendige i en verden hvor forbrukere stadig oftere bruker mobile enheter.

Native Advertising

 • Beskrivelse: En type annonse som passer sømløst inn med plattformen den vises på, uten å avbryte brukeropplevelsen.
 • Brukes: For å fange brukerens oppmerksomhet ved å tilby innhold i konteksten av brukerens opplevelse.
 • Innsikt: Native advertising kan forbedre engasjement og er mindre påtrengende enn tradisjonelle annonseformater.

Programmatic Advertising

 • Beskrivelse: Automatisert kjøp og salg av online annonsering, som bruker programvare til å kjøpe digital annonseplass.
 • Brukes: For å effektivisere annonseprosessen og sikre mer målrettet annonsering.
 • Innsikt: Programmatisk annonsering tillater mer nøyaktig og tidsbestemt målretting, som kan føre til bedre annonseytelse og effektivitet.

Remarketing

 • Beskrivelse: En type online annonsering som gjør det mulig for bedrifter å vise annonser til brukere som allerede har besøkt deres nettsted.
 • Brukes: For å engasjere brukere som ikke gjorde et kjøp, i håp om å bringe dem tilbake til nettstedet for å fullføre en transaksjon.
 • Innsikt: Remarketing er effektivt fordi det fokuserer på brukere som allerede har uttrykt interesse for produktet eller tjenesten.

SEO (Search Engine Optimization)

 • Beskrivelse: Prosessen med å optimalisere et nettsted for å øke synligheten i søkemotorers organiske resultater.
 • Brukes: For å trekke til seg trafikk fra den "gratis," "organiske," "redaksjonelle" eller "naturlige" søkeresultater på søkemotorer.
 • Innsikt: SEO er en kritisk komponent for digital markedsføring og kan ha en stor innvirkning på et nettsteds evne til å tiltrekke seg besøkende.

Social Media Marketing (SMM)

 • Beskrivelse: En form for digital markedsføring som involverer å skape og dele innhold på sosiale medier nettverk for å oppnå markedsførings- og merkevarebyggingsmål.
 • Brukes: For å engasjere med eksisterende kunder og nå ut til nye potensielle kunder, bygge merkevarebevissthet, og drive trafikk til et nettsted.
 • Innsikt: SMM kan være en kostnadseffektiv måte å forbedre merkevarebevissthet, kundetilfredshet og lojalitet.

User-Generated Content (UGC)

 • Beskrivelse: Innhold skapt frivillig av merkets tilhengere, som kan omfatte alt fra anmeldelser og blogginnlegg til bilder og videoer.
 • Brukes: For å utnytte kundenes stemmer til å bygge tillit og sosialt bevis, og som en kilde til autentisk og overtalende innhold.
 • Innsikt: UGC kan øke engasjementet og er spesielt kraftfullt i kombinasjon med sosiale medier og influencer marketing.

Voice Search Optimization

 • Beskrivelse: Tilpasning av nettstedets innhold for å forbedre synligheten i resultater for stemmesøk, som blir stadig mer populært.
 • Brukes: For å nå brukere som bruker stemmeassistenter og smarte høyttalere til å utføre søk på internett.
 • Innsikt: Med økningen av stemmesøk blir det viktig for bedrifter å inkludere naturlig språk og spørsmål-baserte søkefraser i deres SEO-strategier.

Web Analytics

 • Beskrivelse: Innsamling, rapportering og analyse av nettstedsdata for å forstå og optimalisere webbruk.
 • Brukes: For å få innsikt i brukeradferd, trafikkilder, konverteringsrater, og for å informere om forbedringer av nettstedet og markedsføringsstrategier.
 • Innsikt: Web analytics er grunnlaget for data-drevet beslutningstaking i digital markedsføring og kan direkte påvirke en bedrifts bunnlinje.

Wireframing

 • Beskrivelse: En visuell guide som representerer skjelettutformingen av et nettsted, inkludert layout og plassering av elementer.
 • Brukes: For å planlegge nettstedets struktur, brukeropplevelse og for å kommunisere ideer om nettstedets layout og funksjoner.
 • Innsikt: Wireframes er viktige for å sikre at nettstedet er brukervennlig og at innholdet er tilgjengelig og logisk organisert.

ZMOT (Zero Moment of Truth)

 • Beskrivelse: Øyeblikket når en forbruker forsker på nettet før de tar en kjøpsbeslutning.
 • Brukes: For å forstå og påvirke forbrukerens kjøpsadferd i det øyeblikket de søker etter informasjon online.
 • Innsikt: ZMOT er avgjørende i dagens digitale verden, og bedrifter bør optimalisere deres online tilstedeværelse for å vinne i dette kritiske øyeblikket.

Affinity Categories

 • Beskrivelse: Brukersegmenteringskategori i Google Analytics som identifiserer brukere i henhold til deres langvarige interesser og livsstils vaner.
 • Brukes: For å forstå målgrupper på et dypere nivå og for å optimalisere annonseringstiltak.
 • Innsikt: Affinity-kategorier kan hjelpe til med å lage mer målrettet innhold og annonser som resonnerer med brukernes interesser.

Behavior Flow

 • Beskrivelse: En visualisering i Google Analytics som viser veien brukere tar gjennom nettstedet ditt, fra inngangssiden gjennom ulike sider til de forlater nettstedet.
 • Brukes: For å analysere brukeradferd og identifisere hvor brukerne engasjerer seg eller forlater nettstedet.
 • Innsikt: Å forstå brukerflyt kan avsløre innsikt i brukeropplevelsen og identifisere potensielle flaskehalser i brukerens navigasjonssti.

Custom Dimensions

 • Beskrivelse: Tilpassede dataelementer som kan settes opp i Google Analytics for å samle inn og analysere data som ikke automatisk spores.
 • Brukes: For å samle inn spesifikk informasjon om brukere eller deres interaksjoner som ikke er standard i Google Analytics.
 • Innsikt: Tilpassede dimensjoner kan avdekke unike innsikter som er spesifikke for virksomheten og kan brukes til å forbedre brukeropplevelsen og konverteringsrater.

Event Tracking

 • Beskrivelse: Funksjonen i Google Analytics som sporer interaksjoner med innhold som kan være nedlastinger, mobilannonseklikk, gadgets, Flash-elementer, AJAX innebygd elementer og video.
 • Brukes: For å måle og forstå hvordan brukere interagerer med nettstedets innhold utover standard sidevisninger.
 • Innsikt: Event tracking gir innsikt i brukerengasjement på en finere skala, noe som kan hjelpe med å optimalisere nettstedets interaktive elementer.

Goals (Mål)

 • Beskrivelse: Konfigurasjoner i Google Analytics som lar deg spore når besøkende utfører bestemte handlinger som kvalifiserer som konverteringer.
 • Brukes: For å måle hvor effektivt nettstedet oppfyller forretningsmålene dine.
 • Innsikt: Målsporing er kritisk for å vurdere ytelsen til nettstedet og for å forstå om markedsføringsinnsatsene resulterer i ønsket brukeradferd.

Hit Types

 • Beskrivelse: De forskjellige typer data som sendes til Google Analytics, inkludert sidevisninger, hendelses treff, e-handel treff, og sosiale treff.
 • Brukes: For å registrere forskjellige typer brukerinteraksjoner med nettstedet ditt.
 • Innsikt: Å kjenne til de ulike trefftypene kan hjelpe deg med å konfigurere tracking mer nøyaktig og få et komplett bilde av brukeradferden.

Intelligence Events

 • Beskrivelse: Automatiserte varsler i Google Analytics som informerer deg om statistisk signifikante endringer i dataene dine.
 • Brukes: For å raskt identifisere viktige endringer i nettstedets ytelse uten å måtte manuelt analysere trender.
 • Innsikt: Intelligence Events kan spare tid og hjelpe deg med å reagere raskt på endringer som kan påvirke din online virksomhet.

Landing Pages

 • Beskrivelse: De sidene der en besøkende først kommer inn på nettstedet ditt, som er sporet i Google Analytics.
 • Brukes: For å vurdere hvilke sider som er mest effektive til å tiltrekke trafikk og initiere brukerengasjement.
 • Innsikt: Effektive landingssider er avgjørende for en god førsteinntrykk og kan ha en stor innvirkning på konverteringsrater.

Medium

 • Beskrivelse: En av de standardmålene i Google Analytics som angir hvordan besøkende kommer til nettstedet ditt, for eksempel gjennom søkemotorer, henvisningsnettsteder eller direkte trafikk.
 • Brukes: For å analysere effektiviteten av forskjellige markedsføringskanaler.
 • Innsikt: Å forstå hvilke medier som driver trafikk til nettstedet ditt, kan hjelpe deg med å justere dine markedsføringsstrategier for optimal ytelse.

Not Provided

 • Beskrivelse: En betegnelse i Google Analytics for søkeord data som ikke er tilgjengelig på grunn av brukernes søk som blir kryptert for personvern.
 • Brukes: Som en indikator på hvor mye av trafikken som kommer fra organiske søk uten spesifikk søkeordvisibilitet.
 • Innsikt: Selv om det er en utfordring, kan markedsførere bruke andre metoder og verktøy for å forstå brukerintensjon og optimalisere for organisk søk.

Pageviews

 • Beskrivelse: En måling i Google Analytics som registrerer hver gang en side blir lastet, eller gjenlastet, i en nettleser.
 • Brukes: For å måle nettstedets generelle trafikk og brukerengasjement.
 • Innsikt: Sidevisninger kan gi en indikasjon på nettstedets popularitet og hjelpe til med å identifisere de mest engasjerende innholdselementene.

Real-Time Reporting

 • Beskrivelse: En funksjon i Google Analytics som lar deg se aktiviteten på nettstedet ditt som den skjer i øyeblikket.
 • Brukes: For å overvåke nettstedets ytelse under spesifikke hendelser som markedsføringskampanjer eller produktlanseringer.
 • Innsikt: Real-time rapportering kan hjelpe til med umiddelbar feilsøking og gir mulighet for rask respons på brukeradferd.

Referral Traffic (Henvisningstrafikk)

 • Beskrivelse: Besøk som kommer til nettstedet ditt fra en annen kilde enn en søkemotor, som når noen klikker på en lenke på et annet nettsted (ikke søkemotorer).
 • Brukes: For å spore effektiviteten av samarbeid, gjesteblogging, eller andre eksterne lenker som peker til nettstedet.
 • Innsikt: Henvisningstrafikk er viktig for å forstå hvilke eksterne kilder som driver kvalitetsbesøk til nettstedet ditt.

Session (Økt/Besøk)

 • Beskrivelse: En gruppe interaksjoner som en bruker har med nettstedet ditt innenfor en gitt tidsramme (standard er 30 minutter).
 • Brukes: For å forstå brukerengasjement og for å aggregere brukeratferd for analyse.
 • Innsikt: Øktdata kan avsløre brukermønstre og hjelpe til med å forbedre nettstedets struktur og innhold for bedre brukeropplevelse.

Users (Brukere) (også kjent som Visitors/Besøkende)

 • Beskrivelse: Individer som har initiert minst en økt på nettstedet ditt i løpet av datoperioden.
 • Brukes: For å måle nettstedets rekkevidde og for å skille mellom nye og tilbakevendende brukere.
 • Innsikt: Brukerstatistikk er sentral for å forstå publikumets vekst og lojalitet.

New vs Returning (Nye vs Tilbakevendende)

 • Beskrivelse: Et segment i Google Analytics som skiller nye brukere fra de som har besøkt nettstedet før.
 • Brukes: For å evaluere hvor godt nettstedet tiltrekker nye besøkende versus å beholde eksisterende.
 • Innsikt: Balansen mellom nye og tilbakevendende brukere kan indikere helse for merkevaren og kundelojalitet.

Bounce Rate (Avvisningsfrekvens)

 • Beskrivelse: Prosentandelen av enkelt-sidesesjoner hvor brukeren forlater nettstedet uten å utføre noen handlinger.
 • Brukes: For å vurdere engasjementsnivået og relevansen av innholdet på landingssider.
 • Innsikt: En høy avvisningsfrekvens kan indikere at landingssiden ikke er relevant eller engasjerende nok for besøkende.

Exit Rate (Utgangsrate)

 • Beskrivelse: Prosentandelen av alle visninger på en side hvor den spesifikke siden var den siste i økten.
 • Brukes: For å bestemme på hvilke sider brukere ofte forlater nettstedet.
 • Innsikt: Utgangsraten kan gi innsikt i problemer på bestemte sider som fører til at brukerne forlater nettstedet.

Page Value (Sideverdi)

 • Beskrivelse: Gjennomsnittlig verdi for en side som en bruker besøkte før de fullførte en konvertering eller transaksjon.
 • Brukes: For å estimere hvilken økonomisk verdi forskjellige sider bringer til nettstedet.
 • Innsikt: Sideverdi kan hjelpe deg med å prioritere hvilke sider som bør optimaliseres for å øke konverteringer.

Conversion Rate (Konverteringsrate)

 • Beskrivelse: Prosentandelen av besøk som resulterer i en ønsket handling, som et salg eller en registrering.
 • Brukes: For å måle effektiviteten av nettstedet for å oppnå forretningsmål.
 • Innsikt: Konverteringsrate er en kritisk målestokk for å vurdere ROI og suksess av markedsføringskampanjer.

Click Through Rate (CTR) (Klikkfrekvens)

 • Beskrivelse: Forholdet mellom brukere som klikker på en bestemt lenke til antall totalt antall brukere som ser på en side, e-post, eller annonse.
 • Brukes: For å måle suksessen til en online annonsekampanje for en bestemt nettside, samt effektiviteten av e-postkampanjer.
 • Innsikt: CTR hjelper til med å forstå hvor tiltrekkende og effektive dine annonser og e-postkampanjer er.

Acquisition Channels (Anskaffelseskanaler)

 • Beskrivelse: De ulike kanalene gjennom hvilke besøkende kommer til nettstedet ditt, som søk, direkte, henvisninger, og sosiale medier.
 • Brukes: For å identifisere hvilke markedsføringsstrategier og -kanaler som er mest effektive.
 • Innsikt: Å analysere anskaffelseskanalene kan gi deg verdifull innsikt i hvor du bør investere markedsføringsbudsjettet ditt.

Average Session Duration (Gjennomsnittlig Øktvarighet)

 • Beskrivelse: Gjennomsnittlig lengde på en økt.
 • Brukes: Som en indikator på brukerengasjement.
 • Innsikt: Øktvarighet kan hjelpe deg med å forstå om innholdet på nettstedet er engasjerende nok til å holde på brukernes oppmerksomhet.

Page Load Time (Sideinnlastingstid)

 • Beskrivelse: Tiden det tar for en side å laste inn fullstendig.
 • Brukes: For å vurdere nettstedets ytelse og brukeropplevelse.
 • Innsikt: Raske innlastingstider er avgjørende for å opprettholde brukerengasjement og kan påvirke både rangering i søkemotorer og konverteringsrater.

Segments (Segmenter)

 • Beskrivelse: Subsett av data i Google Analytics som tillater deg å isolere og analysere spesifikke typer trafikk.
 • Brukes: For å dypdykke i spesifikke brukergrupper eller atferdsmønstre.
 • Innsikt: Segmentering kan avdekke skjulte trender og gi målrettet innsikt for å forbedre markedsføringsstrategier.

Time on Page (Tid på Side)

 • Beskrivelse: Den gjennomsnittlige tiden en bruker tilbringer på en gitt side.
 • Brukes: For å vurdere engasjementsnivået til innholdet på individuelle sider.
 • Innsikt: Tid brukt på en side kan indikere innholdets relevans og engasjeringsverdi.

Traffic Source (Trafikkilde)

 • Beskrivelse: Opprinnelsen til trafikken til nettstedet ditt, som kan spores tilbake til søkemotorer, direkte besøk, henvisningssider eller sosiale nettverk.
 • Brukes: For å identifisere hvilke kilder som driver mest verdi til nettstedet.
 • Innsikt: Å forstå trafikkilder er viktig for å optimalisere markedsføringsinnsats og budsjettallokering.

Unique Pageviews (Unike Sidevisninger)

 • Beskrivelse: En sidevisning som er aggregert av flere visninger av samme side av samme bruker i løpet av samme økt.
 • Brukes: For å gi en mer nøyaktig måling av antall individuelle brukere som ser på en side.
 • Innsikt: Unike sidevisninger kan hjelpe med å forstå reell brukerinteresse for en side, uavhengig av flere visninger.

Visitor Flow (Besøksstrøm)

 • Beskrivelse: En visuell representasjon i Google Analytics som viser banen besøkende tar gjennom nettstedet ditt, fra inngang til utgang.
 • Brukes: For å visualisere hvordan trafikk flyter gjennom de forskjellige sidene og seksjonene på nettstedet.
 • Innsikt: Besøksstrømanalyse kan identifisere populære stier og potensielle flaskehalser i brukeropplevelsen.

Goal Value (Målverdi)

 • Beskrivelse: Den økonomiske verdien som er tilordnet et fullført mål eller en konvertering.
 • Brukes: For å beregne ROI av forskjellige brukerinteraksjoner og mål.
 • Innsikt: Å sette en målverdi kan hjelpe med å måle og forbedre effektiviteten av markedsføringsinnsatsen.

Assisted Conversions (Assisterte Konverteringer)

 • Beskrivelse: Konverteringer hvor en bestemt markedsføringskanal ikke var den siste interaksjonen, men spilte en rolle i brukerens vei til konvertering.
 • Brukes: For å forstå den fullstendige verdien av en markedsføringskanal, ikke bare dens direkte konverteringer.
 • Innsikt: Assisterte konverteringer anerkjenner at kundereisen er kompleks og at flere berøringspunkter bidrar til sluttresultatet.

Direct Traffic (Direkte Trafikk)

 • Beskrivelse: Besøkende som kommer til nettstedet ditt ved å skrive inn URL-en direkte i nettleseren eller gjennom et bokmerke.
 • Brukes: For å måle merkevarebevissthet og lojalitet.
 • Innsikt: Et høyt nivå av direkte trafikk kan indikere et sterkt merkenavn og effektiv offline markedsføring.

Organic Search Traffic (Organisk Søketrafikk)

 • Beskrivelse: Besøkende som kommer til nettstedet ditt fra en ikke-betalt søkeresultat i en søkemotor.
 • Brukes: For å vurdere ytelsen til SEO-strategier.
 • Innsikt: Organisk trafikk er ofte den mest kostnadseffektive kilden til trafikk og en indikator på relevans og autoritet.

Paid Search Traffic (Betalt Søketrafikk)

 • Beskrivelse: Besøkende som kommer til nettstedet ditt gjennom betalte annonser i søkemotorer, som Google Ads.
 • Brukes: For å drive målrettet trafikk og for å vurdere effektiviteten av betalte søkekampanjer.
 • Innsikt: Betalt søketrafikk gir rask eksponering og kan være svært målrettet, men krever kontinuerlig investering og optimalisering.

Kommentarer