Skip to content

Nye metrics i Google Analytics 4

I Google Analytics 4 er det introdusert flere nye målenheter og dimensjoner. Disse er introdusert for å gi større innsikt og forståelse omkring brukerengasjement og nettstedsytelse. Her er noen av de nye måltallene i GA4 med forklaringer. 

 1. Engaged Sessions:

  • Dette måltallet teller kun økter som varer lenger enn 10 sekunder, har 2 eller flere sidevisninger, eller registrerte en konvertering​1​.
 2. Average Engagement Time per Session:

  • Måler mengden tid en enkelt bruker engasjerer seg med en spesifikk side (bare når den blir vist på skjermen)​1​.
 3. Engagement Rate:

  • Engaged sessions dividert med totalt antall økter​1​.

Disse nye måltallene erstatter tidligere måltall som gjennomsnittlig øktvarighet, sider/økter, og avvisningsrate i Universal Analytics (UA)​1​.

I tillegg har GA4 introdusert prediktive måltall som gir innsikt i fremtidige brukeradferd. Eksempler inkluderer:

 1. Purchase Probability:

  • Sannsynligheten for at en bruker vil gjøre et kjøp i løpet av de neste syv dagene.
 2. Churn Rate:

  • Sannsynligheten for at en bruker ikke vil være aktiv i løpet av de neste syv dagene.
 3. Predicted Revenue:

  • Mengden inntekt en bruker vil generere i løpet av de neste tjueåtte dagene​2​.

For å bruke disse nye måltallene, kan du utforske dem i rapporteringsgrensesnittet i GA4, eller hente dem via Google Analytics Data API. Du kan også benytte GA4 Dimensions & Metrics Explorer for å se en liste og beskrivelse av alle tilgjengelige måltall og dimensjoner i GA4​3​.

Det er også en nyttig "Cheat Sheet" tilgjengelig som gir praktisk informasjon om alle GA4 måltall og dimensjoner, og tilgjengeligheten av dem i DataStudio, API, Explorer, Tilpassede rapporter, Publikum, RealTime, Filtre, Sammenligninger, Underobjekter osv​4​.

GA4 metrics and dimension cheat sheet

 

Kommentarer